ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ücret Teorileri ve Politikaları ÇEK425 GÜZ 3+0 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Enformel Ekonomi ve "Piyasa Ücreti" kavramlarını tanımlar.
  2-Ücret teorilerini günümüz ekonomik ve toplumsal yapısı içinde değerlendirir.
  3-Ücret politikalarının başarı şansını küresel ekonomi ve ülke ekonomisi açısından değerlendirir.
  4-Ücret düzeyleri ile işsizlik, enflasyon, asgari ücret, esneklik politikaları ve sendikalar gibi etkenler arasındaki ilişkileri analiz eder.
  5-Küreselleşmenin ücretler üzerindeki etkilerini tespit eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   149
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,97 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ücret Kavramı
  2 Ücret Kuramları (En az geçim ücreti, Ücret fonu, Artık değer, Marjinal verimlilik, Pazarlık, Rezervasyon ücreti)
  3 Ücret Oluşumu ve Farklılaşması
  4 İşgücü Piyasasında Esneklik ve Ücret
  5 Ücret ve Ekonomik Büyüme
  6 Ücret ve Enflasyon
  7 Ücret ve İşsizlik I
  8 Ara Sınav
  9 Ücret ve İşsizlik II
  10 Asgari Ücret
  11 İşçi Sendikası ve Ücret
  12 Devlet ve Ücret
  13 İşletme ve Ücret
  14 Ücret ve Gelir Dağılımı
  15 Enformel Ekonomi ve "Piyasa Ücreti"
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yurtseven
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Topalhan, Türker: Ücret Teorileri Ve Ücret Politikaları, Akademi Yayınları, 2018. Işığıçok, Özlem: Ücret, Dora Yayınları, 2017.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ücret oluşumunu etkileyen teori ve politikaları öğretmek, iş gücü piyasasında ücret farklılıklarına ve ücret adaletsizliğine yol açan faktörlerin analizini yaparak, devlet, işletme, sendikalar ile iş gücünün yapısı ile ilişkilerini ortaya koymak.
  Dersin İçeriği Ücret, ücret farklılıkları, ücret oluşumunu etkileyen faktörler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 5
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. -
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 4
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 4
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. -
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 4
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. -
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 5
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 3
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster