ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kayıt Dışı Sektör ve İstihdam ÇEK416 BAHAR 3+0 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenci gelişmekte olan ülkelerdeki ekonominin ikili yapısını tartışır.
  2-Kayıtdışı ekonomik yapının oluşmasındaki mekanizmaları anlar ve etkilerini karşılaştırmalı olarak analiz eder
  3-Kayıt dışı ekonomik yapının yasa dışı ekonomik yapıya dönüşmesindeki etkenleri ayırt eder
  4-Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin kentlerdeki yoksullara sağladığı gelir ve istihdam olanaklarını değerlendirir
  5-Gelişmekte olan ülkelerdeki yolsuzluk ekonomisinin kaynaklarını ve mücadele yollarını analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011818
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013838
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ekonomik Hayat, Dualizm
  2 Dualist Yapıyı Nitelendiren Terimler
  3 Kayıt Dışı Ekonomiyi ortaya çıkaran faktörlerin analizi
  4 Kayıt Dışı Ekonominin sosyal temelleri, kırsal üretim düzeninden kentsel üretim düzenine geçiş
  5 Kentle bütünleşemeyen nüfus sorunu
  6 Gecekondulu, Dolmuşlu, İşportalı kent
  7 Kayıt dışı ekonomik yapıda enformel sektör
  8 Ara Sınav
  9 Formel, enformel sektör ayrımı
  10 Enformel sektörün analizi, Enformel sektörün fonksiyonları
  11 Kayıt dışı ekonomide tehlikeli bir boyut yeraltı ekonomisi
  12 Mafya ve Uluslararası Terörizm
  13 Paravan şirket, Naylon fatura ve Kayıt dışı ekonomi
  14 Türkiye`de Kayıt Dışı Ekonomik Yapı I
  15 Türkiye`de Kayıt Dışı Ekonomik Yapı II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yurtseven
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.) Osman Altuğ, Kayıtdışı Ekonomi 2.) İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz, Tarık Okyay, Gecekondulu, Dolmuşlu, İşportalı Şehir, Cem Yayınevi İstanbul 1976 3.) Tansı Şenyapılı, Kentle Bütünleşememiş Nüfus Sorunu, Hacettepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonominin oluşum ve gelişimini incelemek, etkilerini analiz etmektir.
  Dersin İçeriği Kayıt dışı istihdam, kayıt dışı ekonomi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster