ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çalışma Yaşamında Ayrımcılık ÇEK312 BAHAR 3+0 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ayrımcılık ilgili kavramları tanımlar
  2-Çalışma yaşamında ayrımcılık türlerini sıralar
  3-Ayrımcılık sorununu sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan analiz eder
  4-Çalışma yaşamında ayrımcılık sorununu çözüm yollarıyla tartışır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012323
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012323
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ayrımcılığın Temel Kavramsal Boyutu
  2 Sosyal Kimlik ve Ayrımcılık
  3 Modernite, Ötekilik ve Ayrımcılık
  4 Hukuksal Açıdan Ayrımcılık ve Eşitlik
  5 Birleşmiş Milletler Örgütü ve Ayrımcılık Yasağı
  6 Uluslararası Çalışma Örgütü ve Ayrımcılık Yasağı I
  7 Uluslararası Çalışma Örgütü ve Ayrımcılık Yasağı II
  8 Ara Sınav
  9 Birleşmiş Milletler ve Ayrımcılık Yasağı
  10 AB ve Ayrımcılık Yasağı
  11 Çalışma Yaşamında Ayrımcılık
  12 Farklı Boyutlarıyla Ayrımcılık
  13 Ayrımcılık ile Mücadele ve Ön yargıları Azaltma
  14 Ayrımcılığın Önlenmesi ve Eşitliğin Sağlanmasında Hukukun Rolü
  15 Ayrımcılık ile Mücadelede Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Pir Ali KAYA, Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku Bağlamında Eşitlik İlkesi, Dora Yay., Bursa, 2009. Mesut GÜLMEZ, İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılığın Kaldırılması ve Türkiye, Belediye-İş Yay, 2008.Ankara. Beliz DERELİ, İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi, Beta Yay, 2008.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin amacı, çalışma yaşamında ayrımcılıkla ilgili temel teorik bilgileri vermek, ayrımcılığın ulusal ve uluslararası boyutlarını incelemek ve farklı gruplara karşı ayrımcılığı analiz etmektir.
  Dersin İçeriği Ayrımcılık, Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 4
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 4
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 5
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 3
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. -
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 5
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 3
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 5
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 2
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster