ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Koruma ve Dezavantajlı Gruplar ÇEK210 BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal politika bilim dalını tanımlar
  2-Sosyal politikaların kamusal niteliği, araçları, finansmanı ve hedeflerini değerlendirir
  3-Sosyal Politika ve Sosyal koruma ilişkisini kurar
  4-Sosyal güvenlik yöntemlerini, dezavantajlı grupları tanır
  5-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmet ilişkisini kurarak, Sosyal hizmetin niteliklerini açıklar
  6-Sosyal hizmetin amacını ve uygulama ilkelerini açıklar
  7-Sosyal hizmetin uygulandığı grupları açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Konuya ilişkin terminolojik açıklamalar. Sosyal Politika?nın bir sosyal bilim dalı olarak tanımı.
  2 Sosyal politika araçları
  3 Sosyal Politika ve Sosyal Koruma ilişkisi
  4 Sosyal güvenlik ve sosyal hizmet
  5 Risk olgusu ve dezavantajlı gruplar
  6 Sosyal hizmet ve dezavantajlı gruplar
  7 Çocukların ve gençlerin korunması
  8 Ara Sınav
  9 Engellilerin korunması
  10 Evsizlerin korunması
  11 Kadınların korunması
  12 Yaşlıların bakımı, gözetimi ve korunması
  13 Yoksulluklar yoksullukla savaşım
  14 Yoksulluk ve türleri
  15 Gelir Dağılımı ve Özellikleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Barış Öztuna
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Betül Altıntaş, Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika, Nobel Kitabevi, Ankara,2014.
  Yardımcı Kitap Kongar, E. (1978) İnsanı Yönlendirme ve Sosyal Hizmetler. Ankara: Şafak Matbaası
  Dersin Amacı Sosyal Politika ve sosyal güvenlik ve sosyal koruma ile ilgili temel kavramlar üzerine daha ayrıntılı bilgiler vererek, sosyal politikaya daha evrensel bakabilme amacı bulunmaktadır.
  Dersin İçeriği Sosyal politikanın tarihsel gelişimi, dar ve geniş anlamda sosyal politika sosyal politikanın araçları, sosyal güvenlik kavramı, Dünya`da ve Türkiye`de sosyal koruma, refah devleti modelleri, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Dezavantajlı gruplar, sosyal yardım ve hizmetler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 4
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. -
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 4
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 4
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 5
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 4
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster