ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı ÇEK318 BAHAR 3+0 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Teknoloji kavramını tanımlayabilir ve yeni teknolojileri sınıflandırır
  2-Yeni teknolojilerin ortaya çıkışını tarihsel koşullarda analiz eder
  3-Yeni teknolojilerin çalışma hayatındaki etkili olduğu yönleri sınıflandırır
  4-Yeni teknolojilerin çalışma hayatındaki etkisinin niteliğini tartışır
  5-Yeni teknolojilerle uyumlu bir çalışma sürecinin çalışan birey açısından doğurduğu sonuçları analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel Kavramların Açıklanması (Teknoloji ve yeni teknoloji)
  2 Temel Kavramların Açıklanması (Yeni teknolojilerin tarihsel gelişim süreci)
  3 Yeni Teknolojilerin Unsurları
  4 Yeni Teknolojilerin Özellikleri, Avantajları ve Dezavantajları
  5 Yeni Teknolojilerin Üretim Süreci Üzerindeki Etkisi (Esnek Üretim)
  6 Esnek Üretimin Örgüt ve İşbölümü Üzerindeki Etkisi
  7 Esnek Üretimin Kurumsal Yapı ve İşgücü Piyasası Üzerindeki Etkisi
  8 Ara Sınav
  9 Yeni Teknolojilerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Açısından Etkileri (Bölgesel)
  10 Yeni Teknolojilerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Açısından Etkileri (Küresel)
  11 Yeni Bir Çalışan Çeşidi Olarak Bilgi İşçileri
  12 Yeni Teknolojilerin Uygulamaya Konulması ile İlgili Sonuçlar (İş güvencesi ve gelirin korunması)
  13 Yeni Teknolojilerin Uygulamaya Konulması ile İlgili Sonuçlar
  14 Yeni teknolojilerin istihdam üzerindeki etkileri
  15 Küresel Üretim Ağları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Barış Öztuna
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Verda Canbey Özgüler, Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı, AÖF Yayınları, Yayın No: 1883, Ocak 2013 Orhan Koçak, Bilgi Toplumu Sürecinde Çalışma yaşamı-Dijital Teknolojiler Boyutuyla, Ekin Yayınevi, Ekim, 2011.
  Yardımcı Kitap Schwab, K. (2016). Dördüncü Sanayi Devrimi. Optimist Yayım: İstanbul.
  Dersin Amacı Teknolojik değişimin çalışma hayatındaki çok boyutlu etkisini değerlendirebilmek için gerekli olan bilgi birikimini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Yeni teknolojilerin çalışma hayatındaki etkisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 4
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 3
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 5
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. -
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. -
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 4
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. -
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. -
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 4
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster