ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Gelir ve Servet Dağılımı ÇEK205 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gelir ve servet kavramlarını öğrenir.
  2-Gelir dağılımı ve türlerini analiz eder.
  3-Gelir dağılımı ölçütlerini analiz eder.
  4-Yoksulluk ve türleri hakkında genel bilgileri öğrenir.
  5-Türkiye`de ve Dünyada gelir dağılımı ve yoksulluk konularını öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Gelir kavramı K1: 1. BÖLÜM
  2 Gelir ölçütleri K1: 1. BÖLÜM
  3 Gelir Dağılımı teorileri K1: 2. BÖLÜM
  4 Gelirin Yeniden Dağılımı K1: 3. BÖLÜM
  5 Gelir Eşitsizliği ve Adaletsizliği K1: 4. BÖLÜM
  6 Gelir Dağılımı Ölçüm Yöntemleri K1: 4. BÖLÜM
  7 Dünya`da Gelir Dağılımı K1: 5. BÖLÜM
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye`de Gelir Dağılımı K1: 6. BÖLÜM
  10 Yoksulluk Kavramı ve Türleri K1: 7. BÖLÜM
  11 Yoksulluğun nedenleri K1: 8. BÖLÜM
  12 Yoksulluğun Ölçüm Yöntemleri K1: 9. BÖLÜM
  13 Yoksullukla mücadele yöntemleri K1: 10. BÖLÜM
  14 Dünya`da Yoksulluk Problemi ve Bileşenleri K1: 11. BÖLÜM
  15 Türkiye`de Yoksulluk Problemi ve Dinamikleri K1: 12. BÖLÜM
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: İslamoğlu, Emel, Özdemir, Çağlar, Mustafa(2017). Gelir Dağılımı ve Yoksulluk. Seçkin Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Gelir dağılımı ve yoksullukla ilgili bilgi vermek, günümüzde Dünya`da ve Türkiye`de gelir eşitsizliği ve yoksulluğun ulaştığı boyutları incelemektir.
  Dersin İçeriği Gelir ve servet dağılımı ve yoksulluk arasındaki İlişkileri incelemektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 4
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 3
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. -
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. -
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. -
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. -
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. -
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 3
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 4
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster