ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çalışma Sosyolojisi ÇEK105 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çalışma sosyolojisinin temel kavramlarını belirler, elde edilen sonuçlara göre teori ve metotları yeniden açıklar ve analiz eder.
  2-Çalışma sosyolojisiyle ilgili ilkeleri öğrenir.
  3-Uygulama yaptırmak (ödev vermek) suretiyle öğrenilen teorik bilgileri ilişkilendirir ve öğrenir.
  4-Çalışma sosyolojisiyle ilgili kavram, teori ve metotların uygunluğunu günümüzle ve ülkemiz toplumunun çalışma hayatıyla analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   184
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,13 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çalışma kavramının tarihsel gelişimi K1 Bölüm 1
  2 Sosyoloji ile ilgili kavramlar K1 Bölüm 1
  3 Çalışma sosyolojinsin doğuşu, gelişim süreci ve özellikleri K1 Bölüm 2
  4 Batılılaşma ve Modernleşme K1 Bölüm 3
  5 Kentleşme ve sosyolojik yapı K1 Bölüm 3
  6 İş yaşamı ve sosyolojik analizi K1 Bölüm 4
  7 İş dışı yaşamı ve sosyolojik analizi K1 Bölüm 4
  8 Ara Sınav
  9 Çalışma Yaşamında Toplumsal Tabakalaşma ve Sınıf Tartışmaları K2 Bölüm 4
  10 Klasik ve Çağdaş Toplumsal Tabakalaşma Kuramları K2 Bölüm 4
  11 Toplumsal cinsiyet ve Çalışma Yaşamında Cinsiyet K2 Bölüm 5
  12 Çalışma hayatında kadınların karşılaştıkları sorunlar K2 Bölüm 5
  13 Yoksulluk K2 Bölüm 6
  14 Postmodern toplum, postmodern çalışma olgusu ve şartları K2 Bölüm 7
  15 Esnek Çalışma K2 Bölüm 7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Şuayip TURAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Ören Kenan (2018). Çalışma Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Ankara K2: Güldiken Nevzat (2020). Çalışma Sosyolojisi. Nobel Yayıncılık, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilere çalışma sosyolojisi konusunda teorik bilgi vermektir. Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrencinin iş ortamlarındaki yapılaşmış davranışın nedenleri ve sonuçlarını anlaması beklenmektedir.
  Dersin İçeriği Çalışma sosyolojisinin temel kavramlarını belirler, çalışma sosyolojisiyle ilgili ilkeleri açıklar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. -
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. -
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 4
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. -
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. -
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. -
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. -
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 5
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 3
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. 4
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster