ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  AB Sosyal Politikası ÇEK405 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-AB`nin doğuşunu, kurumlarını ve işleyişlerini öğrenir.
  2-Bütünleşme kuramlarını öğrenir.
  3-Avrupa Sosyal Modelini analiz eder.
  4-AB`nin kendine özgü sosyal politikasının bileşenlerini öğrenir.
  5-Üye ülkelerdeki sosyal politikalarla karşılıklı etkileşimini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2012626
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 AB`nin Doğuşu ve Kurulma Süreci K1 Bölüm 1
  2 Bütünleşme Kuramları K1 Bölüm 1
  3 AB`nin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi K1 Bölüm 2
  4 Avrupa Sosyal Modeli K1 Bölüm 3
  5 AB`de İstihdam ve İşsizlik K1 Bölüm 4
  6 Avrupa Sosyal Fonu K1 Bölüm 4
  7 AB`de Serbest Dolaşım K1 Bölüm 5
  8 Ara Sınav
  9 AB?de Sosyal Uyumlulaştırma K1 Bölüm 5
  10 AB`de Temel Sosyal Hakların Korunması K1 Bölüm 5
  11 AB`de Sosyal Diyalog AB`de Sosyal Diyalog K1 Bölüm 6
  12 AB`de Çalışanlara Bilgi Verme ve Danışma K1 Bölüm 7
  13 AB`de Sosyal Güvenlik K1 Bölüm 8
  14 AB`nde Kadın-Erkek Eşitliği K1 Bölüm 9
  15 AB ile Türkiye Arasında Gümrük Birliği`nin Sosyal Etkileri K1 Bölüm 10
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Şuayip TURAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K 1: Çelik, Aziz (2014). Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye. Kitapyayınevi, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Gülmez, Mesut (2008). Avrupa Birliğinde Sosyal Politika. Hatipoğlu Yayınları, Ankara.
  Dersin Amacı Avrupa Birliği`nin doğuşu, kurumsal yapısı, bütünleşme süreci, Avrupa Sosyal Modeli, bu bağlamda oluşturulan sosyal politika ve üye ülkelerdeki sosyal politikalarla karşılıklı etkileşimini analiz etmek ve Türkiye`nin uyum sürecini tartışmak.
  Dersin İçeriği Avrupa Birliği`nin Sosyal Politikaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. -
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 4
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. -
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 3
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. -
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 3
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 4
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 4
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster