ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri ÇEK320 BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye` de ve Dünya` da endüstri ilişkileri faaliyetlerini belirler.
  2-Endüstri ilişkileri ve sendikacılıkla ilgili olgu ve ilkeleri kavrar, geneller.
  3-Endüstri ilişkileriyle ilgili kavram ve ilkeleri yeni durumlara uygular, ilişkilendirir ve sergiler.
  4-Türkiye` de ve Dünya` da endüstriyel ilişkiler ve sendika ile ilgili ilişkiyi değerlendirir.
  5-Türkiye`de ve Dünya` da endüstri ilişkilerini ve sendikal yapılanmayı analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   184
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,13 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Karşılaştırmalı Endüstri İlişkilerinin teorik çerçevesi K1:1 . BÖLÜM
  2 Birleşik Krallık`ta Endüstri İlişkileri K1:2 . BÖLÜM
  3 Amerika Birleşik Devletleri`nde Endüstri İlişkileri K1:3 . BÖLÜM
  4 Japonya´da Endüstri İlişkileri K1:4 . BÖLÜM
  5 İsveç´te Endüstri İlişkileri K1:5 . BÖLÜM
  6 Almanya´da Endüstri İlişkileri K1: 6. BÖLÜM
  7 Fransa´da Endüstri İlişkileri K1:7 . BÖLÜM
  8 Ara Sınav
  9 İtalya´da Endüstri İlişkileri K1:8 . BÖLÜM
  10 İspanya´da Endüstri İlişkileri K1:9 . BÖLÜM
  11 Avustralya´da Endüstri İlişkileri K1:10 . BÖLÜM
  12 Çin´de Endüstri İlişkileri K1:11 . BÖLÜM
  13 Hindistan´da Endüstri İlişkileri K1:12 . BÖLÜM
  14 Rusya` da Endüstri İlişkileri K1:13 . BÖLÜM
  15 Güney Kore`de Endüstri İlişkileri ve Dersin Genel Değerlendirilmesi K1:14 . BÖLÜM
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hasan Dağlar
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1:Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Ayhan Sezer K2: Tokol, A. (2000) Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Sendikal Hareket, VİPAŞ: Bursa Petrol-İş, (2002) Avrupa Ülkelerinde Sendikal Hareket.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Endüstri ilişkilerinin teorik temelleri hakkında bilgi vermek ve gelişmiş ekonomilerde endüstri ilişkileri sistemlerinde ortaya çıkan güncel sorunları tartışmaktır.
  Dersin İçeriği Türkiye` de ve Dünya` da endüstri ilişkileri faaliyetleriyle ilgili temel kavramlar bilgisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 4
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 4
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. -
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 3
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 4
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster