ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çalışma Ekonomisi ÇEK301 GÜZ 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çalışma yaşamında tarafların fayda optimizasyonunu sağlayabilmelerinde hangi süreçlerin ve yöntemlerin alınması gerektiğini tanımlar.
  2-Gelir dağılımını betimler.
  3-İşgücü piyasasında sunum ve istemi çözümler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   164
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,47 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çalışma ekonomisine giriş
  2 Ekonomik sistemin bir alt sistemi olarak Çalışma Ekonomisi
  3 Boş zaman teorisi, emek arzı ve boş zaman teorilerinin sınırlayıcıları
  4 İşgücüne katılma oranı kavram ve kararlar
  5 Türkiye`de işgücüne katılma oranının seyrinin ekonomik ve sosyal analizi
  6 Kısa dönemde emek talebi
  7 Uzun dönem emek talebi
  8 Ara Sınav
  9 Emek talebini etkileyen faktörler
  10 Ücret teorileri
  11 Sendikaların ekonomik analizi
  12 Sendikaların ücretler, verimlilik ve firma karlılığı üzerindeki etkileri
  13 Enflasyon ücret ilişkisi
  14 Enflasyonun emek piyasaları üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
  15 Enflasyon ve istihdam yaklaşımına teorik ve güncel gelişmelere bakış
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yurtseven
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Yurtseven

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Genişletilmiş 5. Baskı, Beta Yayınları, İlker Parasız ve Melike Bildirici, Modern Emek Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2002; Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1997,Hüseyin Akyıldız, Çalışma Ekonomisi, Alter Yayınları, Ankara, 2010;
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Çalışma Ekonomisi, insanın iktisadi yaşamındaki istihdam ilişkilerinin ekonomik yönünün ele alınması, mikro ve makro iktisat teorisi araçlarından yararlanmak; iktisadi siyaset ile sosyal siyaset arasındaki irtibatı sağlanmaya çalışmaktır.
  Dersin İçeriği Ekonomik sistemin bir alt sistemi olarak Çalışma Ekonomisi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster