ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ege ve Yunan Tarihi TAR229 GÜZ 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ege, Yunan ve Akdeniz Medeniyetleri hakkında bilgileri kavrar.
  2-Ege, Yunan ve Akdeniz Medeniyetlerinin Anadolu Medeniyeti arasındaki etkileşimlerini ortaya koyacak bilgi birikimine sahip olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş ve İşleyiş Metotlarının Anlatılması
  2 Ege Dünyasının Tarihi Coğrafyası
  3 Üçüncü Binyıl Sonuna Kadar Ege Dünyası (Girit, Yunanistan, Ege Adaları ve Anadolu)
  4 İkinci Binyılda Ege Bölgesi (Girit, Yunanistan ve Akalar)
  5 Yunan Tarihinin Ortaçağı, Dor Göçleri ve Sonuçları
  6 Yunan Ortaçağının Ekonomik ve Kültürel Gelişimi ve Sonu: Koloniler Devri
  7 Homeros Öncesi Dönemden Arkaik Çağ’ın Sonuna Kadar Genel Durum
  8 Ara Sınav
  9 Yunan Tarihinin Klasik Çağı, Pers Krallığı, İyonya İhtilali ve onu izleyen olaylar.
  10 Yunan Tarihinin Klasik Çağı, Pers Krallığı, İyonya İhtilali ve onu izleyen olaylar.
  11 Pers -Yunan Savaşları
  12 Peloponnesos Savaşları ve Sonrası Durum
  13 Makedonya Egemenliği ve Helenistik Çağ
  14 Anadolu`da Kurulan Helenistik Krallıklar
  15 Anadolu`da Kurulan Helenistik Krallıklar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Ahmet GÖZLÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Mansel, A. Müfid, Ege ve Yunan Tarihi, TTK, Ankara 2004. 2. Tekin, Oğuz,Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yayınları, İstanbul 2008 3. Blunt, A.W.F.,Batı Uygarlığının Temelleri (çev. M. Erim), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1984. 4. Tanilli, S.,Yüzyılların Gerçeği ve Mirası. İnsanlık Tarihine Giriş. I: İlk Çağ, Say Yayınları, İstanbul 1994. 5. Ağaoğulları, M.A.,Eski Yunanda Siyaset Felsefesi, V Yayınları, Ankara 1989.
  Yardımcı Kitap Konularla ilgili kaynakça dışındaki kitaplar.
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, Ege ve Yunan, Akdeniz Medeniyetleri hakkında bilgi vermek. Anadolu ve Yunan medeniyeti arasındaki etkileşmeleri ortaya koymayı amaçlar.
  Dersin İçeriği Ege Dünyasının Tarihi Coğrafyası, Üçüncü Binyıl Sonuna Kadar Ege Dünyası (Girit, Yunanistan, Ege Adaları ve Anadolu), İkinci Binyılda Ege Bölgesi (Girit, Yunanistan ve Akalar),Yunan Tarihinin Ortaçağı, Dor Göçleri ve Sonuçları,Yunan Ortaçağının Ekonomik ve Kültürel Gelişimi ve Sonu: Koloniler Devri, Homeros Öncesi Dönemden Arkaik Çağ?ın Sonuna Kadar Genel Durum, Yunan Tarihinin Klasik Çağı, Pers Krallığı,Makedonya Egemenliği ve Helenistik Çağ, Anadolu?da Kurulan Helenistik Krallıklar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 2
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 2
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster