ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Temel Osmanlıca II TAR114 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı Türkçesi ile yazılmış kitapları okur.
  2-Osmanlı Türkçesinin bazı Arapça ve Farsça kurallarını kavrar.
  3-Osmanlı Türkçesine ait kitapları ve metinleri anlayıp değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10440
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   138
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,6 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Metin okuma
  2 Metin okuma
  3 Metin okuma
  4 Metin okuma
  5 Metin okuma
  6 Metin okuma
  7 Hicri, rumi, miladi takvim
  8 Ara Sınav
  9 Metin okuma
  10 Metin okuma
  11 Metin okuma
  12 arapça ve farsça zamir ve edatlar
  13 Metin okuma
  14 Farsça kelime ve ekler
  15 Metin okuma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Aydın Efe
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar ERGİN, Muharrem. Osmanlıca Dersleri, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1986 MUSTAFA Hamid. Resimli Elifba, İstanbul, 1927.
  Yardımcı Kitap DEVELİ Hayati. Osmanlı Türkçesi Klavuzu, I-II, Kesit Yayınları, 2008. KURT, Yılmaz. Osmanlıca Dersleri, I, Akçağ Yayınları, İstanbul,2011. ŞEMSETTİN Sami. Kâmûs-ı Türkî, İstanbul, 1996. TİMURTAŞ, Faruk K. Osmanlı Türkçesi?ne Giriş, Alfa Yayınları, İstanbul, 2011. TİMURTAŞ, Faruk K. Osmanlı Türkçesi Metinleri, Alfa Yayınları, İstanbul, 2011. TİMURTAŞ, Faruk K. Osmanlı Türkçesi Grameri, Alfa Yayınları, İstanbul, 2011.
  Dersin Amacı 20. yüzyılda Osmanlı Türkçesi ile basılmış kitapları okumak ve anlamak.
  Dersin İçeriği Osmanlıcadaki bazı Arapça ve Farsça kurallar. kitap ve metin okuma. Osmanlı Türkçesine ait kitapları ve metinleri anlayıp değerlendirme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 2
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 2
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. -
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster