ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İslam Kültür ve Medeniyeti TAR327 GÜZ 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İslam öncesi dönemle İslam sonrası dönem arasında kültür ve medeniyet alanında meydana gelen değişiklikleri açıklar.
  2-Hz. Peygamberin uyguladığı yöntemleri açıklar
  3-Putperest Arap toplumunun yeni dine gösterdiği olumlu ve olumsuz tepkilerinin sebeplerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 İslamiyet öncesi Arapların durumu
  3 İslam ve medeniyet
  4 İslam`da idare anlayışı
  5 Adliye sistemi
  6 Askeri sistem
  7 Ziraat çalışmaları
  8 Ara Sınav
  9 Eğitim sistemi
  10 Eğitim sistemi
  11 Mali Yapı
  12 Siyasal yapı
  13 Sosyal yapı
  14 Kültürel yapı
  15 Kültürel yapı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Aydın Efe
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar SARIÇAM İbrahim ve Prof.Dr. Seyfettin ERŞAHİN, İslam Medeniyeti Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 2008
  Yardımcı Kitap KAZICI, Ziya, Siyasi, Dini, Kültürel, Sosyal İslam Tarihi, Kayhan Yayınları, İstanbul 1995. Hizmetli Sabri, İslam Tarihi, Ankara 1999 Apak Adem, Anahatlarıyla İslam Tarihi, İstanbul 2004, Ünlü Nuri, Anahatlarıyla İslam Tarihi (başlangıçtan 1918?e kadar), Marmara Üniversitesi Yay. İstanbul 1984.
  Dersin Amacı Hz. Muhammed`in döneminden başlayarak İslam dininin kültür ve medeniyet alanında dünyaya yaptığı katkıların boyut ve özelliklerini kavrayabilmek.
  Dersin İçeriği İslamiyet öncesi Arapların durumu,İslam ve medeniyet,İslam?da idare anlayışı, Adliye sistemi, Askeri sistem, Ziraat çalışmaları, Eğitim sistemi, Mali Yapı, Siyasal yapı, Sosyal yapı, Kültürel yapı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster