ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Kültür Tarihi I TAR211 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu ders sonucunda öğrenci; Kültürel ve medeniyet kavramları ile yaşam kültürü içinde toplumsal önemi olan topluluklar hakkında bilgi sahibi olur. Türk kültürünün yapısını ve Türk kültürünün dünya kültürleri arasındaki gücünü yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş ve İşleyiş Metotlarının Anlatılması
  2 Kültür ve Medeniyet Tanımları, Başlıca Özellikleri ve Sınıflamaları
  3 Türk Kültürünün Tarihsel Gelişimi ve Başlıca Öğeleri
  4 Kültür-Din İlişkisi, Din Nedir? Yeryüzündeki Dinlerin Sınıflandırılması, İlahi Dinler: Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet
  5 Türkler`;in İslam’dan Önce Kabul Ettikleri Dinler
  6 İslamiyet`in Türkler Tarafından Kabulü,Tasavvuf, Halifelik ve Hoşgörü Toplumu
  7 Kültür-Dil İlişkisi: Bir Kültür Öğesi Olarak DilTürkçe`;nin Tarihsel Değişimi ve Etkileşim.
  8 Ara Sınav
  9 Kültür-Yazı İlişkisi: Yazının Tarihsel Gelişimi, Türkler`in Tarih Boyunca Kullandıkları Alfabeler: Göktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril Alfabeleri
  10 Bilim-Kültür İlişkisi: Bilimle İlgili Kuramsal Gerçekler, Bilimsel Gelişmenin Koşulları
  11 İslam Öncesi, İslamın İlk Yıllarında ve Selçuklular Döneminde Türklerde Bilim
  12 15.-16. Yüzyılda Türklerde Bilim
  13 17. ve 18. Yüzyıllarda Türklerde Bilim
  14 19. Yüzyıllarda Türklerde Bilim
  15 19. Yüzyıllarda Türklerde Bilim
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1990. 2. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Anakara Niyazi Berkes, Türkiye`de Çağdaşlaşma, Ankara 1973. 3. Bozkurt Güvenç, Sosyal Kültürel ve Gelişme, Ankara 1976. 4. Mehmet Kaplan, Türk Milleti`nin Kültürel Değerleri, Ankara 1987. 5. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye?de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2 Cilt, Konya 1966. 6. Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, 6. Baskı, İstanbul 2000. 7. Aykul Kazancıgil, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, İstanbul 2007.
  Yardımcı Kitap Konularla ilgili kaynakça dışındaki kitaplar
  Dersin Amacı Kültür kavramı çerçevesinde Türk kültürünün temel dinamiklerini belirleyerek, bunun Türk toplumuna etkilerini öğretmek.
  Dersin İçeriği Kültür ve Medeniyet Tanımları, Başlıca Özellikleri ve Sınıflamaları, Türk Kültürünün Tarihsel Gelişimi ve Başlıca Öğeleri, Kültür-Din İlişkisi, Kültür-Dil İlişkisi: Bir Kültür Öğesi Olarak Dil, Kültür-Yazı İlişkisi: Yazının Tarihsel Gelişimi, Türkler?in Tarih Boyunca Kullandıkları Alfabeler: Göktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril Alfabeleri, Bilim-Kültür İlişkisi: Bilimle İlgili Kuramsal Gerçekler, İslam Öncesi, İslamın İlk Yıllarında ve Selçuklular Döneminde Türklerde Bilim.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster