ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Karadenizin Kuzeyindeki Türk Devletleri Tarihi TAR219 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hunlarla birlikte Türk yurdu haline gelen Karadeniz`;in kuzey bozkırlarında kurulan devletleri ve buradaki Türk varlığı
  2-Avrupa Hunları, Avarlar, Hazar Hanlığı,
  3-Peçenekler, Uzlar, Kıpçaklar/Kumanlar
  4-Türk kültürünü bu coğrafyaya özgü nitelikler ve sosyo-kültürel yapılar hakkında bilgi edinir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hunlardan Öce Karadeniz`in Kuzeyi (İskitler-Sarmatlar)
  2 Bozkır Kültürü ve Coğrafyası
  3 Hunların Batıya Göçleri
  4 Atilla`;ya Kadar Avrupa Hunları
  5 Atilla Dönemi Hunları: Doğu ve Batı Roma Seferleri
  6 Avarlar
  7 Avrupa`da Türk Varlığı ve Kültürünün Etkisi
  8 Ara Sınav
  9 Avrupa`da Türk Varlığı ve Kültürünün Etkisi
  10 Hazar Kağanlığı
  11 Peçenekler
  12 Uzlar
  13 Kıpçaklar/Kumanlar
  14 İdil (Volga) Bulgarları
  15 İdil (Volga) Bulgarları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Mustafa KALKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kurat, A. N.,IV-XIII. Yüzyıllarda Karadeniz`;in Kuzeyinde Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara: TTK, 1972. Togan, Z. V. Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Enderun, 1981.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Hunların batıya göçlerinden sonra Tarihi Türk yurtlarından biri haline gelen Karadeniz`in kuzeyinde kurulan Türk devletleri ile bu devlet ve toplumların yapısının öğretilmesi
  Dersin İçeriği Hunlardan Öce Karadeniz?in Kuzeyi (İskitler-Sarmatlar), Bozkır Kültürü ve Coğrafyası, Hunların Batıya Göçleri, Atilla?ya Kadar Avrupa Hunları, Atilla Dönemi Hunları: Doğu ve Batı Roma Seferleri, Avarlar, Avrupa?da Türk Varlığı ve Kültürünün Etkisi, Hazar Kağanlığı, Peçenekler, Uzlar, Kıpçaklar/Kumanlar, İdil (Volga) Bulgarları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 4
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 4
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster