ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Kültür Tarihi II TAR212 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu ders sonucunda öğrenci; Kültür ve Medeniyetin temel dinamiklerinden olan aile, edebiyat, sanat, mimari ve estetik sanatları kavrar ve toplumun sosyalleşmesi sürecine katkıda bulunur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler04520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş ve İşleyiş Metotlarının Anlatılması
  2 Türk Kültürünün Genel Dinamikleri: Aile
  3 Aile
  4 Ölüm Adetleri ve Mezarlık Kültürü
  5 Mimarlık
  6 Şiir
  7 Şiir
  8 Ara Sınav
  9 Müzik
  10 Müzik
  11 Tiyatro
  12 Tiyatro
  13 Sinema
  14 Sinema
  15 Sinema
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Turan, Şerafettin, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1990. 2. Berkes,Niyazi, Türkiye`de Çağdaşlaşma, Ankara 1973. 3. Ergun, Nüzhet, Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul 1943. 4. Güvenç, Bozkurt, Sosyal Kültürel ve Gelişme, Ankara 1976. 5. Kaplan, Mehmet, Türk Milleti`nin Kültürel Değerleri, Ankara 1987. 6. Ülken, Hilmi Ziya,Türkiye`de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2 Cilt, Konya 1966. 7. And, Metin, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Kukla;,Karagöz,Orta oyunu, Ankara 1969. 8. Ortaylı, İlber, Osmanlı Toplumunda Aile, 5. Baskı, İstanbul 2002. 9. Adıvar, Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, 5. Baskı, İstanbul 1991. 10. Scognamillo, Giovanni, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1998. 11. Ant, Metin, Türk Tiyatro Tarihi, 2. Baskı, İletişim, İstanbul 2006. 12.http://www.sinematurk.com/oduller.php3 13.http://www.turksinemasi.com/sinema/sinemadonem/1030.html 14.http://www.hayat.s5.com/1030yeni.html
  Yardımcı Kitap Konularla ilgili kaynakça dışındaki kitaplar
  Dersin Amacı Türk kültürünün en temel dinamiklerinden olan kavramları öğreterek, Türk kültürünün dünya kültürleri içinde olan yerini ve zenginliğini öğretmek
  Dersin İçeriği Türk Kültürünün Genel Dinamikleri: Aile, Ölüm Adetleri ve Mezarlık Kültürü, Mimarlık, Şiir, Müzik, Tiyatro, Sinema
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster