ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Atatürk Devrimleri TAR222 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Atatürk Devrimlerinin sebeplerini kavrar.
  2-Devrimlerin amacının toplumu hızla batılılaştırmak olduğunu kavrar.
  3-Atatürk`ün devrimleri yaparken tam bağımsızlığını korumaya özen gösterdiğini kavrar.
  4-Atatürk devrimlerinin basit bir taklitçilik olmadığını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 Saltanatın kaldırılması
  3 Cumhuriyet`in ilanı
  4 Halifeliğin kaldırılması
  5 Ankara`nın başkent olması, 1924 Anayasası ve değişiklikler
  6 Hukuk Alanında devrim
  7 Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Şapka kanunu
  8 Ara Sınav
  9 Aşar vergisinin kaldırılması, Kabotaj Kanununun kabulü
  10 Türk Tarih Kurumu`nun ve Türk Dil Kurumu`nun kurulması
  11 Türk Tarih Kurumu`nun ve Türk Dil Kurumu`nun kurulması
  12 Kadın ve sosyal yaşam
  13 Tevhid-i Tedrisat (Öğretim birliği), Medreselerin kapatılması
  14 Latin Alfabesinin kabulü, Uzunluk, ağırlık, ölçü ve saat birimlerinin değiştirilmesi
  15 Latin Alfabesinin kabulü, Uzunluk, ağırlık, ölçü ve saat birimlerinin değiştirilmesi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İsmet ÜZEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Atatürk Mustafa Kemal, Nutuk BAYDAR Mustafa, Atatürk ve Devrimlerimiz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1973. AYBARS Ergün, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ercan Kitabevi, İzmir, 2000. KİLİ Suna, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2001. Goloğlu Mahmut, Devrimler ve Tepkiler, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2011
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Türk toplumunu hızla modernleştirme amacının nedenleri, Türkiye Cumhuriyeti?nin kendi kurumlarını yaratmak istemesi, Atatürkçü düşünceyi ve devrimlerini öğretmek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster