ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İran Kültür ve Medeniyeti Tarihi TAR218 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ortadoğu`da Türk varlığı döneminde İran`da yaşanan kültür ve medeniyetin temelini kavrar.
  2-İran coğrafyasında etkili alan dini ve fikri değerleri tanır.
  3-İslam medeniyetini İran coğrafyasında aldığı formu yorumlar.
  4-Türklerin İran kültür ve medeniyetinden ne ölçüde etkilendiğini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler04520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Büyül Selçuklulardan önce Ortadoğu ve Anadolu
  2 Sasaniler dönemi İran coğrafyasında kültür
  3 Emeviler döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  4 Abbasiler döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  5 Tahirilerdöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  6 Samaniler döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  7 Büveyhilerdöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  8 Ara Sınav
  9 Büveyhilerdöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  10 Gaznelilerdöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  11 Selçuklular döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  12 Harzemşahlardöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  13 Moğollar döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  14 Timurilerdöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  15 Timurilerdöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Mustafa KALKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul: Ötüken, 2008. Köymen, M. Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara: TTK, 1984. O. Özgüdenli, Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları, 2006. Gene R. Garthwaite, İran Tarihi, 2012
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Temel amaç, Osmanlılardan önce Türklerin batıya göçleri ile temasa geçtikleri ve etkisinde kaldıkları İran kültür ve medeniyetinin temel özelliklerini anlamaktır
  Dersin İçeriği Büyük Selçuklulardan önce Ortadoğu ve Anadolu,Sasaniler dönemi İran coğrafyasında kültür, Emeviler, Abbasiler, Samaniler ve Büveyhiler döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet. Gazneliler, Selçuklular ve Harzemşahlar döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 5
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 4
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 5
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 4
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 5
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster