ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi TAR220 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenci bu dersin sonunda Kıpçaklar döneminden itibaren Avrupa?nın içinde bulunduğu siyası durumu,
  2-Coğrafi durumunu kavrar.
  3-Hem Avrupa hem de Türk tarihi açısından bu dönem tarihinin önemini kavrar.
  4-XII. yüzyılda başlayarak XVIII. Yüzyıla kadar bölgede kurulan çeşitli Türk devletlerinin Kıpçaklar, Altınordu, Kazan, Sibir, Astrahan, Kırım Hanlıkları gibi devletlerin siyasi ve sosyal tarihi ile idari, mali, askeri yapısı, sosyal ve kültürel hayatı hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Doğu Avrupa ve Coğrafyası
  2 Kıpçak Devleti
  3 Kıpçak Boylarının Yıkılışı ve Yayılma Alanları
  4 Kıpçak Slav İttifakları
  5 Moğollar ve Kıpçaklarla Olan Mücadeleleri
  6 Altınordu Devleti Öncesi Doğu Avrupa
  7 Altınordu?nun Kuruluş ve Yıkılışı
  8 Ara Sınav
  9 Altınordu?nun Kuruluş ve Yıkılışı
  10 Kazan Hanlığı
  11 Sibir Hanlığı
  12 Nogay Hanlığı
  13 Astrahan Hanlığı
  14 Kırım Hanlığı
  15 Rusların Hanlıkları Ele Geçirmesi ve Avrupa?ya Yayılışı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Mustafa KALKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Alan Fisher, Kırım Tatarları, İstanbul: Selenge Yayınları, 2009. İlyas Kamalov, Altın Orda ve Rusya. Rusya Üzerindeki Türk Tatar Etkisi, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2009. Rızaeddin Fahreddin, Altınorda ve Kazan Hanları, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2003. Mehmet Alapargu, Nogaylar, İstanbul: Değişim Yayınları, 2007.
  Yardımcı Kitap Rene Grousset, Bozkır İmparatorluğu, çev. Reşat Uzmen, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1996.
  Dersin Amacı Doğu Avrupa?nın siyasi ve sosyal yapılanmasında bölgede kurulan Türk devletleri ve kavimlerinin oluşturdukları etkiler ortaya konmaya çalışılacaktır.
  Dersin İçeriği Doğu Avrupa ve Coğrafyası, Kıpçak Devleti, Kıpçak Boylarının Yıkılışı ve Yayılma Alanları Kıpçak Slav İttifakları, Moğollar ve Kıpçaklarla Olan Mücadeleleri, Altınordu Devleti Öncesi Doğu Avrupa, Altınordu?nun Kuruluş ve Yıkılışı, Kazan Hanlığı, Sibir Hanlığı,Nogay Hanlığı Astrahan Hanlığı, Kırım Hanlığı,Rusların Hanlıkları Ele Geçirmesi ve Avrupa?ya Yayılışı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 4
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 1
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 3
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster