ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Tarihi Kaynakları (1300-I600) TAR215 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1- İnceleyecekleri kaynak eserlerin yazarlarını tanır.
  2- Bu yazarların eserleri sayesinde düşüncelerini ve devrin özelliklerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Kaynak Eserin Özellikleri
  2 Kaynak eserin iç ve dış tenkidinin yapılması
  3 Osmanlı Tarih Yazıcılığının İlk Devirleri (XIV. Yüzyıl)
  4 Menakıbname ve Gazavatname Türündeki eserler (Destanlar Devri)
  5 Vak`anüvislik ve Vak`anüvisler
  6 XV. Yüzyıl Osmanlı Müverrihleri ve Eserleri
  7 Âşıkpaşazâde- Tevârîh-i Âl-i Osman
  8 Ara Sınav
  9 Neşrî- Kitâb-ı Cihânnümâ
  10 Neşrî- Kitâb-ı Cihânnümâ
  11 XVI. Yüzyıl Osmanlı Müverrihleri ve Eserleri
  12 Hoca Sadeddin Efendi-Tâcü`t-tevârîh
  13 Mustafa Âlî`ninKünhü`l-ahbâr’ı
  14 Süleyman Çelebi- Vesîletü`n-necât
  15 Süleyman Çelebi- Vesîletü`n-necât
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Turkan POLATCI DEMİRKOL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mehmet Cemaleddin, Mehmet Arslan, Osmanlı Tarih ve Müverrihleri,Kitabevi Yayınları, 2003. Afyoncu,Erhan,Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Yeditepe Yay., 2009.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, Osmanlı Tarihi Kaynaklarının nasıl oluştuğunu, Osmanlı tarihçiliğinin amaç ve yöntem olarak kavranmasını sağlamayı amaçlar.
  Dersin İçeriği Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Kaynak Eserin Özellikleri, Kaynak eserin iç ve dış tenkidinin yapılması, Osmanlı Tarih Yazıcılığının İlk Devirleri (XIV. Yüzyıl),Menakıbname ve Gazavatname Türündeki eserler (Destanlar Devri), Vak?anüvislik ve Vak?anüvisler, XV. Yüzyıl Osmanlı Müverrihleri ve Eserleri, XVI. Yüzyıl Osmanlı Müverrihleri ve Eserleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 3
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. -
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. -
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 1
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 2
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 2
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster