ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Selçuklu Kültür ve Medeniyeti TAR216 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-At the end of the course, students;
  2-Analysis basic features of Turk-islam civilization in period of Seljukids
  3-Interpret religion and event in period of Seljukids
  4-Grasp trade, education and religion instituons
  5-Fathom getting government
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler04520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Selçuklularda Devlet İdaresi
  2 Devlet Teşkilatı
  3 Saray Teşkilatı
  4 Hükümet İşleri Divan Teşkilatı
  5 Büyük Sekçuklularda ve Anadolu Selçuklularında Memleket Yönetimi Adliye Teşkilatı
  6 Büyük Selçuklularda Ordu Teşkilatı
  7 Anadolu Selçuklularında Ordu Teşkilatı
  8 Ara Sınav
  9 Halk ve Toprak Sistemi
  10 Selçuklularda Ekonomi ve Ticaret
  11 Dini Hayat ve Tarikatlar
  12 Sosyal Müesseseler
  13 Selçuklularda Eğitim
  14 Selçuklularda Kültür Faaliyetleri
  15 Güzel Sanatlar ve Mimari
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Assoc. Prof. Dr. Sayime DURMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul: Ötüken, 2008. Köymen, M. Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara: TTK, 1984. Turan, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul: Ötüken, 2010. Cahen, C., Osmanlılardan Önce Anadolu?da Türkler, İstanbul: Tarih Vakfı, 2008.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Aim of this course is to teach cultural and civilization accumulation in middle east and anatolia which was product of Seljukids
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 5
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 4
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 4
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 5
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 5
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 5
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster