ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Moğollar Tarihi TAR217 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Cengiz Han?dan önceki dönemdeki Moğolistan?ın tarihi ve coğrafi durumunu analiz eder.
  2-Cengiz Han ve halefleri döneminde devletin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunun değerlendirir.
  3-Moğol tarihinin dünya tarihindeki önemini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler04520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Moğol Kültürü ve Coğrafyası
  2 Cengiz Han Dönemi Moğol Devleti
  3 Cengiz Han’ın Doğu ve Batı Seferleri
  4 Moğol Devleti ve Toplumu
  5 Cengiz Han’ın Ölümü ve Moğol Ulusları
  6 Ögedey ve Tuluy Zamanı Moğollar
  7 Altın Orda Devleti
  8 Ara Sınav
  9 Altın Orda Devleti
  10 Çin’de Moğollar: Yuan Devleti
  11 İlhanlı Devleti
  12 İlhanlı Devleti
  13 Moğolların İslamlaşması ve Yerleşik Hayata Geçişi
  14 Moğollar ve İslamiyet
  15 Moğollar ve İslamiyet
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Mustafa KALKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Jean Paul Roux, Moğol İmparatorluğu Tarihi, çev. Aykut Kazancıgil-Ayşe Bereket, İstanbul: Kabalcı Yay. 2001. W. Bartold, Türk-Moğol Ulusları Tarihi, çev. Hasan Eren, Ankara: TTK Yay. 2006. Ahmet Temir, Moğolların Gizli Tarihine Göre Cengiz Han: Çingiz Han, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1989.
  Yardımcı Kitap Rene Grousset, Bozkır İmparatorluğu, çev. Reşat Uzmen, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1996.
  Dersin Amacı Cengiz Han ve halefleri devrinde Moğolların kurduğu muhtelif devletlerinin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik tarihini öğrenmek.
  Dersin İçeriği Moğol Kültürü ve Coğrafyası, Cengiz Han Dönemi Moğol Devleti, Cengiz Han?ın Ölümü ve Moğol Ulusları,Ögedey ve Tuluy Zamanı Moğollar, Altın Orda Devleti, İlhanlı Devleti, Moğolların İslamlaşması ve Yerleşik Hayata Geçişi, Türkler ve Moğollar, Moğollar ve İslamiyet
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 4
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 5
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 4
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 5
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 5
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster