ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk İnkılabının Temelleri TAR221 GÜZ 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-1789 Fransız İhtilalinden sonra yeniden şekillenen dünyayı ve Osmanlı Devletine Etkilerini, Kurumlardaki Modernleşmeyi:
  2-Siyasalalandaki modernleşme tartışmaları,
  3-kültürel ve Sosyal alandaki Modernleşme tartışmalarını,
  4-Atatürk dönemindeki köklü değişimlerin Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerine kadar uzanan siyasal, sosyal, kültürel, hukuk ve ekonomik vs. gibi konularda ilgili tartışma konularını açıklayıp yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 Meşrutiyet düşüncesi Genç Osmanlılar, Jön Türkler
  3 İttihat ve Terakki, İktidar ve Muhalefet,
  4 II. Meşrutiyet dönemi fikir akımları
  5 Osmanlı aydının saltanat hakkındaki düşünceleri
  6 Osmanlı aydının cumhuriyet hakkındaki düşünceleri
  7 Osmanlı aydının hilafet hakkındaki düşünceleri
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlıda eğitimin modernleştirilmesi
  10 Osmanlıda eğitimin modernleştirilmesi
  11 Osmanlıda hukukun modernleştirilmesi çabaları
  12 Osmanlıda Harflerin ıslahı ve Latin harfleri sorunu
  13 Osmanlıda Kılık kıyafet tartışmaları
  14 Osmanlıda Kadın sorunu
  15 Osmanlıda Kadın sorunu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İsmet ÜZEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, Ankara, 1973. Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, c. V-VIII, Ankara, 1961. Lewis, Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, (çev. Metin Kıratlı), Ankara,1991. Mardin, Şerif, Yeni Osmanlılar Düşüncesinin Doğuşu, İstanbul, 1995. Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye?nin Siyasi Hayatında BatılılaşmaHareketleri, İstanbul, 1996. Turhan Mümtaz, Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1994. Zurcher, E.Jan, Modernleşen Türkiye?nin Tarihi, İstanbul 1993
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Türk İnkılâbı denilen köklü değişimin Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerine kadar uzanan siyasal, sosyal, kültürel, hukuk ve ekonomik vs. gibi konularda ilgili tartışma konularını öğretmek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster