ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orta Asya Türk Kültür Tarihi TAR224 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İslam öncesi Türk topluluklarının sosyo- ekonomik yapılarını;
  2-Din ve inanışlarını;
  3-Dil özellikleri ve edebiyat ürünlerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler04520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kültürün tanımı; alt ve üst kültür, din kültürü, milli ve etik kültürün tanımı Ders kitabının gerekli sayfalarını önceden okuduktan sonra bu bölümleri okuduktan sonra okula gidip, dersten sonra okutulan dersleri inceleyip ilgili internet sitelerini internette araştırınız.
  2 Kültürel etkileşim ve kültürel genellemeler
  3 Kültürel değişim ve cemaat
  4 Türk aşiretlerinin sosyal hayatı: Toplanma, avlanma, hayvancılık, tarım, ticaret
  5 Türk kabilelerinin askeri organizasyonu: Savaş malzemeleri, giyim eşyası
  6 Türklerin kullandığı savaş teknikleri: Diğer Türk kabileleri tarafından kullanılan karşılaştırmalı yöntemler
  7 Orta Asya`daki ilkel üretim aşamaları ve diğer üretim aşamalarına ve sosyal organizasyon dönemlerine dönüşüm
  8 Ara Sınav
  9 Orta Asya`daki ilkel üretim aşamaları ve diğer üretim aşamalarına ve sosyal organizasyon dönemlerine dönüşüm
  10 Türk kabilelerinde ticari hayat, İpek ve Baharat rotaları
  11 Yerleşik uygarlıklar ve kentleşme ile iletişim
  12 Türk devletlerinin egemenlik kavramı, diğer Türk devletlerinin egemenlik kavramı: Benzerlikler ve farklılıklar
  13 Türk aşiretleri arasında devlet idaresi: Genel kurul, vizier, bakanlıklar, idari yapı
  14 Türk meditasyonunun gelişiminde dini inançların rolü: Kutsal olmayan dinler ve sosyal yaşama etkileri
  15 Türk meditasyonunun gelişiminde dini inançların rolü: Kutsal olmayan dinler ve sosyal yaşama etkileri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Mustafa KALKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bahaddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1991. Bahaddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişim Çağları, İstanbul, 2001.
  Yardımcı Kitap Klyashtorny S. G., T. İ. Sultanov, Kazakistan. Türkün Üç Bin Yılı, Çev: D. Ahsen Batur, İstanbul, 2003 W. H.Haussig, İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi (Tercüme:M.Kayayerli), Kayseri, 1997. L. N.Gumilyev, Hazar Çevresinde Bin Yıl, (Çev: D. Ahsen Batur), İstanbul, 2003.
  Dersin Amacı İslamiyet Öncesi Türk kültür tarihinin kaynaklarını tanıyabilecek, İslamiyet öncesi Türk topluluklarının inanç ve düşünce biçimlerini tanıyabilecek, İslamiyet öncesi Türk topluluklarının kültürel özellikler bakımdan birbirleriyle olan ilişkilerini kavrayabilecek, ortak kültür özellikleri ile farklı kültürel dokuları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecektir.
  Dersin İçeriği Kültürün Tanımları, Alt Kültür, Üst Kültür, Bölgesel Kültür, Milli Kültür Etnik Kültür Tanımlarına Giriş, Kültürel Etkileşim, Kültür Kuşakları, Kültürel Manepoz, Kültür Anaforları, Türk Boylarında Sosyal Hayat Türk Boylarında Askeri Teşkilat (Savaş Aletleri, Giyim Kuşam), Türklerin Kullandıkları Savaş Teknikleri,Türk Boylarında Ticari Hayat, İpek ve Baharat Yolları, Türk Boylarında Devlet Yönetimi (Kurultay, Vezirlik, Bakanlıklar, İdari Yapı)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 4
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 4
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster