ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Devlet Yapısı TAR227 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı`da devlet anlayışı
  2-Osmanlı devlet anlayışının kaynakları
  3-Osmanlı devlet anlayışının kaynakları
  4-Osmanlı sultanlarının yönetim anlayışı
  5-Bu anlayışın siyasal ve kültürel kaynaklarını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı, kapsamı
  2 Devlet olgusunun ve Osmanlı düzeninin tanımı, Doğuda devlet ve halk
  3 Osmanlı Düzeninin Değişim Süreci: Klasik dönem Osmanlı Düzeni
  4 17.- 18. Yüzyıllardaki Osmanlı Devlet Düzeni
  5 19. Yüzyıl: Osmanlı Devletini yapılandırma çabaları
  6 Osmanlı Devleti?nin Kuruluşunu Hazırlayan Siyasal ve Sosyal Şartlar
  7 Osmanlı Sultanları?nın Yönetim Anlayışı (1299?1451)
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı Sultanları?nın Yönetim Anlayışı (1299?1451)
  10 Osmanlı Yönetimini Etkileyen Sivil Birimler: Esnaf Örgütü, Mahalle, Sosyo- Kültürel Birimler
  11 Osmanlı Yönetimini Etkileyen Sivil Birimler: Göçebe, Gayrimüslimler, Köylüler
  12 Osmanlı Yönetimini Etkileyen Sivil Birimler: Adalet Kurumu, Vakıf Kurumu.
  13 Osmanlı Devlet Anlayışının Kaynakları: Siyaset Geleneği
  14 Osmanlı Devlet Anlayışının Kaynakları: Kültürel Çevreler
  15 Osmanlı Devlet Anlayışının Kaynakları: Kültürel Çevreler
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Uğur ALTUĞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Oğuzoğlu, Yusuf, Osmanlı Devlet Anlayışı, Eren Yay., 2005.
  Yardımcı Kitap Akal, Cemal Bali, ?Bir Devlet Kuramı İçin Giriş?, Devlet Kuramı, Der. Cemal Bali Akal, Dost Kitabevi, Ankara, 2000. Halaçoğlu, Yusuf, XIV.-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK, Ankara, 1991. Heper, Metin, ?Osmanlı?da Devlet Geleneği?, Türkiye Günlüğü, 13, 1990. Yücel, Yaşar, Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar, TTK, Ankara, 1988. Arıkan, Zeki, ?Osmanlı İmparatorluğunda Egemenlik Anlayışı?, Milli Egemenlik ve Demokrasi Kurultayı, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 1995. Bozkurt, Gülnihal, ?Osmanlı Devletinde Parlamentonun Evrimi?, Milli Egemenlik ve Demokrasi Kurultayı, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 1995. Cassirer, Ernst, Devlet Efsanesi, Çev. Necla Arat, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984. Eldem, Ethem, ?18. Yüzyıl ve Değişim? Cogito, Osmanlılar Özel Sayısı, Yapı Kredi Yayınları, Sayı 16, yaz 1999. Eryılmaz, Bilal, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İşaret Yayınları, İstanbul, 1992.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; Osmanlı Devleti?nde devlet olgusunun halkın ve yönetenlerin gözünden tanımlamasını yaparak, yönetim anlayışını kavratarak bu yönetim yapısının beslendiği kaynaklar hakkında bilgi vermektir.
  Dersin İçeriği Devlet olgusunun ve Osmanlı düzeninin tanımı, Doğuda devlet ve halk Osmanlı Düzeninin Değişim Süreci: Klasik dönem Osmanlı Düzeni,17.- 18. Yüzyıllardaki Osmanlı Devlet Düzeni,19. Yüzyıl: Osmanlı Devletini yapılandırma çabaları, Osmanlı Devleti?nin Kuruluşunu Hazırlayan Siyasal ve Sosyal Şartlar,Osmanlı Sultanları?nın Yönetim Anlayışı (1299?1451), Osmanlı Yönetimini Etkileyen Sivil Birimler: Esnaf Örgütü, Mahalle, Sosyo- Kültürel Birimler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 4
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 4
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster