ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Tarih TAR228 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarihsel sosyolojinin tanımı ve açıklanmasını yapar.
  2-Bir bilim disiplini olarak sosyolojinin teşekkül sürecini kavrar.
  3-Sosyal kurumların tarihini açıklar.
  4-Sosyolojik ve tarihî araştırma teknikleri arasında ilişkileri tahlil eder.
  5-Tarih ve sosyolojinin benimsediği karşılaştırmalı bakış açılarını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 2021020
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 Sosyoloji nedir?
  3 Sosyoloji biliminin ortaya çıkış süreci.
  4 Sosyoloji ve Tarih bilimlerinin ortak çalışma alanları.
  5 Sosyal tarihin konuları.
  6 Sosyal tarihin konuları..
  7 Sosyal tarih içinde kurumlar
  8 Ara Sınav
  9 Sosyal kurumların tarihi
  10 Sosyal kurumların tarihi
  11 Sosyoloji araştırma teknikleri
  12 Tarih araştırma teknikleri.
  13 Sosyal tarih araştırma teknikleri
  14 Sosyoloji ve tarih araştırma teknikleri arasında ilişkiler
  15 Tarih ve sosyolojinin benimsediği karşılaştırmalı bakış açıları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Türkan POLATCI DEMİRKOL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap Burke, Peter, Tarih ve Toplumsal Kuram, çev. Mete Tunçay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2000. Skocpol, Theda,(Editör), Tarihsel Sosyoloji, çev Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2002. Ergun; Doğan, Sosyoloji ve Tarih, Sosyolojide Yöntem Sorunu, Der yay. İstanbul 1982. Behar, Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih, Türkiye?de ?Resmi Tarih? Tezinin Oluşumu (1929-1937), Afa yay., İstanbul 1996.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; tarih olgusu içinde sadece siyasi ve ekonomik gelişmelerin değil, aynı zamanda toplumun ortak ihtiyaçlarından doğan sosyal kurum ve sosyal ahlakında yer aldığı bilincini oluşturmaktır.
  Dersin İçeriği Sosyoloji nedir?, Sosyoloji biliminin ortaya çıkış süreci,Sosyoloji ve Tarih bilimlerinin ortak çalışma alanları, Sosyal tarihin konuları. Sosyal tarih içinde kurumlar,Sosyoloji araştırma teknikleri,Tarih ve sosyolojinin benimsediği karşılaştırmalı bakış açıları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 4
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. -
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 3
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 4
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster