ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Toplumsal Tarihi TAR234 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toplumsal yapı kavramını tanımlar ve değerlendirir.
  2-Osmanlının coğrafi ve demografik yapısını tanır.
  3-Osmanlı toplumunun hukuki yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
  4-Osmanlı toplumunun mekansal örgütlenmesini bilir.
  5-Osmanlı ailesini tanır ve Osmanlı toplumunun gündelik hayatı hakkında bilgi edinir.
  6-Osmanlı toplumunda sosyal tabakalaşma ve hareketlilik hakkında bilgi edinir. Osmanlı toplumunun dini hayatını tanır.
  7-Osmanlı toplumunun dini hayatını tanır. Osmanlı esnaf teşkilatı ve yapısını tanır.
  8-Son yüzyıllarda Osmanlı toplumunda meydana gelen gelişmeler ve değişimleri kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6018080
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yöneten ve Yönetilenler
  2 Osmanlı Toplumu: Şehirli, Köylü ve Göçebeler
  3 Osmanlı Toplumunda Aile
  4 Osmanlıda Gündelik Hayat
  5 Osmanlıda Nüfus
  6 Osmanlı Toplumunda Sosyal Tabakalaşma ve Hareketlilik
  7 Osmanlıda Dini Hayat
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı Toplumunda Sivil Toplum Fonksiyonu Üstlenen Kurumlar: Esnaf Teşkilatı ve Tarikatlar
  10 Osmanlıda Düşünce Hayatı
  11 Osmanlı Toplumu ile İlgili Yabancı Seyyahların Gözlemleri
  12 Osmanlı Toplumsal Yapısı ve Bu Yapıda Yaşanan Değişimin Ortaya Çıkardığı Modernleşme Süreci.
  13 19. Yüzyıl Osmanlı Siyasal Düşüncesi: Yönetici Elitin Zihniyet Değişimi
  14 19. Yüzyıl Osmanlı Toplumsal Yapısı, Cemaatler ve Millet Sistemi.
  15 19. Yüzyıl Osmanlı Toplumsal Yapısı, Cemaatler ve Millet Sistemi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrdç Doç. Dr. Saim YÖRÜK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Fakülte Yayınları, Isparta 2014. -Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2015.
  Yardımcı Kitap -Erol Özbilgen, Bütün Yönleriyle Osmanlı, İz Yayıncılık, İstanbul 2004. -Ahmet Cihan, Osmanlı Toplum Yapısı ve Sivil Toplum, 3F Yayınevi, İstanbul 2007.
  Dersin Amacı Osmanlı Devleti tarihine yaklaşımlarda sergilenen temel görüşler ele alınacak ve bunlar tartışılacaktır. Osmanlı Devleti tarihinin ve bu arada tarih disiplininin temel sorunlarından öğrencilerin haberdar olması ve güncel, ekonomik, sosyal ve kurumsal problemleri anlamaya çalışırken ellerine ufuk açıcı birçok anahtarın verilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Osmanlı toplum hayatını idari, hukuki, demografik, dini, ekonomik, düşünce ve son yüzyıllarda meydana gelen değişme ve gelişmelerin Osmanlı toplumuna etkileri hakkındadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 4
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 4
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster