ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Tasavvuf Tarihi TAR325 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anadolu?nun İslamlaşması sürecini kavrar,
  2-Bu süreçte rol oynayan çeşitli Sünni ve ggayrisünni Tarikatları öğrenir,
  3-Tarikatları iç yapısını, din öğretisini tanır,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler04520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje20000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tasavvuf Nedir? Sufi Kimdir?
  2 Tarihi Süreçte Tasavvuf
  3 İlk Mutasavvıflar, İlk Tarikatler
  4 Tasavvufun Anlamları: Şeriat; Tarikat; Hakikat
  5 Türklerin İslam’a Girişi Ve İlk Mutasavviflar
  6 Yeseviye
  7 Vefaiyye
  8 Ara Sınav
  9 Vefaiyye
  10 Melametiye
  11 Bektaşiyye
  12 İbn Arabî ve Vahdet-iVücud
  13 Mevleviye
  14 Nakşibendiye
  15 Nakşibendiye
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Saime Durmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1966. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar, İstanbul: İletişim 1996. AnnemarieSchimmel, İslam?ın Mistik Boyutları, İstanbul: Kabalcı, 2004. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul, 2004. A. Yaşar Ocak (Haz.), Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, Ankara: TTK, 2005.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Anadolu?nun Türkleşmesi sürecine eşlik eden İslamlaşma sürecinde tasavvufî İslam?ın yeri ve öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır bu çerçevede İslam?da tasavvuf anlayışı ile Anadolu?daki tasavvuf cereyanları tanıtılacaktır. Çeşitli tarikatlar incelenerek bunların iç yapıları ele alınacaktır. Anadolu Müslümanlığının temeli kavranmaya çalışılacaktır.
  Dersin İçeriği Tasavvuf Nedir? Sufi Kimdir?, Tarihi Süreçte Tasavvuf, İlk Mutasavvıflar, İlk Tarikatler Tasavvufun Anlamları: Şeriat; Tarikat; Hakikat,Türklerin İslam?a Girişi Ve İlk Mutasavviflar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 2
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 2
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster