ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Modern Türk Eğitim Tarihi TAR320 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı eğitim sistemi ile ilgili kaynakçayı bilir,
  2-Klasik ve Modern Osmanlı Eğitim Kurumlarını tanır,
  3-3. Modern eğitim sisteminin kuruluşu ve gelişimi konusunda bilgi sahibi olur,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler04520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı ve bibliyografya
  2 Osmanlı klasik eğitim sistemi ve kurumları
  3 Osmanlı klasik eğitim sistemi ve kurumları
  4 Osmanlı’da ilk modern eğitim kurumları ve yapısal özellikleri
  5 II. Mahmud Dönemi Eğitim Politikası
  6 II. Mahmud Dönemi Eğitim Politikası
  7 Tanzimat Dönemi Eğitim Politikası
  8 Ara Sınav
  9 Tanzimat Dönemi Eğitim Politikası
  10 Tanzimat Dönemi Eğitim Politikası
  11 II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikası
  12 II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikası
  13 II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Politikası
  14 II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Politikası
  15 II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Politikası
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Aydın Efe
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap AKYÜZ Yahya.Türk Eğitim Tarihi, Türk Koleji Yayınları,İstanbul, 1993. ERGİN Osman.Türkiye Maarif Tarihi, I-V, Osmanbey Matbaası,İstanbul, 1939 SOMEL Selçuk Akşin.Osmanlı?da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908), İletişim Yayınları, İstanbul, 2010. TEKELİ İlhan ve Selim İLKİN.Osmanlı İmparatorluğu?nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, TTK Basımevi,Ankara, 1993 UNAT Faik Reşit.Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, M.E.B. Yayınları,Ankara, 1964.
  Dersin Amacı Osmanlı devletindeki eğitim kurumlarını ve politikasını tartışmaktır.
  Dersin İçeriği Osmanlı klasik eğitim sistemi ve kurumları, Osmanlı?da ilk modern eğitim kurumları ve yapısal özellikleri, II. Mahmud Dönemi Eğitim Politikası, Tanzimat Dönemi Eğitim Politikası, II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikası, II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Politikası
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 3
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 2
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. -
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 3
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster