ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarihte Araştırma ve Yazım Teknikleri TAR309 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Tarih araştırmalarında eser yazımını ve ilkelerini, dipnot, kaynakça yazımı ve belge kullanımı gibi bilimsel tarihte önemli olan unsurları öğrenir.
  2-2. Araştırma tekniklerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş ve İşleyiş Metotlarının Anlatılması
  2 Tarihin faydaları, konusu, önemi ve tarih çeşitleri
  3 Tarihe yardımcı bilimler
  4 Tarihin Kaynakları: Kaynakların Tasnifi: Sözlü Kaynaklar
  5 Tarihin Kaynakları: Kaynakların Tasnifi: Yazılı, Çizili, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar
  6 Kaynakların Tenkidi: İç Tenkit ve Dış Tenkit
  7 Eser Yazmaya Geçme: Eserin Hazırlık Safhası, Konunun Tespiti ve Sınırlarının Çizilmesi, Bibliyografyanın Tespiti ve Toplanması
  8 Ara Sınav
  9 Eser ve Makalenin Fişlenmesi, Not Alma Şekli
  10 Eser ve Makalenin Fişlenmesi, Not Alma Şekli
  11 Arşiv Malzemesinin Tespiti ve Toplanması, Maddi ve Sözlü Malzemenin Tespiti
  12 Eserin Kaleme Alınması: Notların Tasnifi ve Planının Yapılması
  13 Dipnotları Gösterme Şekilleri, Bibliyografyanın Hazırlanması
  14 Eserin Basımı İle İlgili Süreç
  15 Eserin Basımı İle İlgili Süreç
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Mehmet Beşirli
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kütükoğlu, Mübahat, Tarih Araştırmalarında Usul, Elif Kitabevi, 8. Baskı, İstanbul 2007.
  Yardımcı Kitap Konularla ilgili kaynakça dışındaki kitaplar.
  Dersin Amacı Tarih araştırmalarında metot kavramı ve usullerini öğretmek.
  Dersin İçeriği Tarihin faydaları, konusu, önemi ve tarih çeşitleri,Tarihin Kaynakları, Kaynakların Tasnifi,Kaynakların Tenkidi: İç Tenkit ve Dış Tenkit,Eser Yazmaya Geçme: Eserin Hazırlık Safhası, Konunun Tespiti ve Sınırlarının Çizilmesi, Bibliyografyanın Tespiti, Eser ve Makalenin Fişlenmesi, Not Alma Şekli,Arşiv Malzemesinin Tespiti ve Toplanması, Maddi ve Sözlü Malzemenin Tespiti, Eserin Kaleme Alınması: Notların Tasnifi ve Planının Yapılması,Dipnotları Gösterme Şekilleri, Bibliyografyanın Hazırlanması,Eserin Basımı İle İlgili Süreç.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 3
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 2
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. 2
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 4
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 2
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster