ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Düşünce Tarihi II TAR312 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu dersin sonunda öğrenci, 19. ve 20. yüzyıllardaki bazı düşünce yapılarını, temsilcilerini, eserlerini ve Türk düşüncesi içindeki yerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse giriş ve İşleyiş Metodlarının Anlatımı
  2 Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat Âli ve Fuat Paşalar ve Batılı Islahatlar
  3 Ahmet Cevdet Paşa: Tarih ve Hukuk
  4 Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal Ekolü
  5 Ahmet Rıza Bey ve Meşveret
  6 Prens Sebahattin: Teşebbüs-i Şahsi ve Âdem-i Merkeziyet
  7 Abdullah Cevdet ve İttihad-ı Osmanî
  8 Ara Sınav
  9 Mizancı Murad ve Mizan
  10 Mehmet Akif: Sebirü?r-Reşad ve Sırat-ı Müstakim
  11 Tevfik Fikret ve Servet-i Fünun
  12 Mehmed Akif ve Tevfik Fikret Karşıtlığı
  13 Necip Fazıl ve Büyük Doğu
  14 Nazım Hikmet ve Şiirleri
  15 Nazım Hikmet ve Şiirleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Mehmet Beşirli
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Kaynar, Reşat, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara 1954. 2. Öztuna,Yılmaz, Tanzimat Paşaları, Âli ve Fuad Paşalar, İstanbul 2006. 3. Fatma Aliye, Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı, İstanbul 1995. 4. Ebulula Mardin, Medeni Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa, İstanbul 1996. 5.Ülken, Hilmi Ziya, Türk Tefekkürü Tarihi, İstanbul 2004. 6.Şinasi, Şair Evlenmesi, İstanbul 2007. 7. Karaalioğlu, Seyit Kemal, Ziya Paşa Hayatı ve Şiirleri, İstanbul 1984. 8. Kurdakul, Şükran, Namık Kemal Hakkında Herşey, İstanbul 2008. 9. Mardin, Şerif, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 1895?1908, İstanbul 2010. 10. Kaplan, Mehmet, Tevfik Fikret (Devir, Şahsiyet, Eser), İstanbul 2005. 11. Abdülkadiroğlu, Abdülkerim, Sırat-ı Müstakim ve Sebilü?r-Reşad Mecmualarında Çıkan) Mehmet Akif Ersoy?un Makaleleri, Ankara 1990. 12. Kısakürek, Necip fazıl, Büyük Doğu Cemiyeti, İstanbul 2009. 13. Ran, Nazım Hikmet, Bütün Şiirleri, İstanbul 2009.
  Yardımcı Kitap Konularla ilgili kaynakça dışındaki kitaplar.
  Dersin Amacı Düşünce kavramı çerçevesinde 19. ve 20. yüzyıl Türk düşüncesinin temel dinamiklerini belirleyerek, bunun Türk toplumuna etkilerini öğretmek.
  Dersin İçeriği Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Âli ve Fuat Paşalar ve Batılı Islahatlar, Ahmet Cevdet Paşa: Tarih ve Hukuk, Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal Ekolü, Ahmet Rıza Bey veMeşveret Prens Sebahattin: Teşebbüs-i Şahsi ve Âdem-i Merkeziyet, Abdullah Cevdet ve İttihad-ı Osmanî, Mizancı Murad ve Mizan,Mehmet Akif: Sebirü?r-Reşad ve Sırat-ı Müstakim Tevfik Fikret ve Servet-i Fünun, Mehmed Akif ve Tevfik Fikret Karşıtlığı, Necip Fazıl ve Büyük Doğu,Nazım Hikmet ve Şiirleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 3
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 2
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 2
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. 3
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 2
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 2
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster