ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Milli Mücadele Tarihi TAR317 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1- Osmanlı Devleti?nin yıkılmaya götüren süreci değerlendirir.
  2-Bu sürecin devamındaki Türk Milli Mücadelesinin doğduğu ortamı ve siyasi şartları öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 I. Dünya Savaşı’na giden yolda Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumu. I.Dünya Savaşına giden yolda Düvel-i Muazzama ve Osmanlı Devletine komşu bulunan devletlerin siyasi, sosyal ve ekonomik durumları.
  2 I. Dünya Savaşı’nın sebepleri. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu.
  3 I. Dünya Savaşı’nın sonuçları. Mondros Mütarekesi ve uygulanması
  4 Mütareke ortamında Anadolu’da kurulan Cemiyetler. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı
  5 Havza Genelgesi, Amasya tamimi. Erzurum ve Sivas Kongreleri
  6 Diğer kongreler yerel kongreler. Heyet-i Temsiliye, Amasya görüşmeleri ve İstanbul Hükümeti ile ilişkiler
  7 Meclis-i Mebusan, Misak-ı Milli ve İstanbul’un işgali. Ankara’da TBMM’nin açılışı, yapısı ve işleyişi
  8 Ara Sınav
  9 TBMM karşı tepkiler ve Düzenli Ordunun Kurulması.
  10 TBMM karşı tepkiler ve Düzenli Ordunun Kurulması.
  11 Sevr antlaşması ve TBMM’sinin tepkisi.
  12 Doğu Cephesi(Ermeni sorunu ve Gümrü antlaşması). Güney Cephesi(Adana, Antep, Maraş, Urfa)
  13 Batı Cephesi(I.ve II. İnönü muharebeleri, Kütahya Eskişehir Savaşları),Londra konferansı.
  14 Sakarya Meydan muharebesi ve Büyük Taarruz .Lozan barış konferansı( Hazırlık evresi ve görüşmeler)
  15 Sakarya Meydan muharebesi ve Büyük Taarruz .Lozan barış konferansı( Hazırlık evresi ve görüşmeler)
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İsmet Üzen
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap Selek Sebahattin, Anadolu İhtilali, Ankara 1986. Akşin Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, İstanbul 1983. Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, Ankara, 1973. Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, c. V-VIII, Ankara, 1961. Lewis, Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, (çev. Metin Zurcher,E.Jan,Modernleşen Türkiye?nin Tarihi,İstanbul 1993.
  Dersin Amacı 1914- 1920 yılları arasında Türk İstiklal Savaşı?nın siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan tahlil edilmesi ve Ankara?da 23 Nisan 1920?de TBMM açışından Lozan Antlaşmasına kadar geçen süreçteki siyasal ve sosyal gelişmeleri öğretmek.
  Dersin İçeriği . Dünya Savaşı?na giden yolda Osmanlı Devleti?nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumu. I.Dünya Savaşına giden yolda Düvel-i Muazzama ve Osmanlı Devletine komşu bulunan devletlerin siyasi, sosyal ve ekonomik durumları,I. Dünya Savaşı?nın sebepleri. I. Dünya Savaşı?nda Osmanlı Devleti?nin durumu, I. Dünya Savaşı?nın sonuçları. Mondros Mütarekesi ve uygulanması, Mütareke ortamında Anadolu?da kurulan Cemiyetler. Mustafa Kemal Paşa?nın Samsun?a çıkışı, Havza Genelgesi, Amasya tamimi. Erzurum ve Sivas Kongreleri, Heyet-i Temsiliye, Amasya görüşmeleri ve İstanbul Hükümeti ile ilişkiler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster