ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Cumhuriyet Dönemi Sosyo- Ekonomik Tarihi TAR318 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Batı toplumunu, kültürünü ve değişimini öğrenir.
  2-Türkiye Cumhuriyeti`nin ekonomik ve sosyal yapısını kavrar.
  3-devletçilik
  4-Türkiye Cumhuriyeti`nde ekonomik ve sosyal yapının güçlendirilmesini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   88
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,93 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Atatürk Döneminin genel özellikleri
  2 Atatürk Döneminde Gerçekleştirilen İnkılâp Hareketleri
  3 Siyasal alanda yapılan inkılaplar
  4 Ekonomi alanında yapılan inkılaplar
  5 İzmir İktisat Kongresi ve dönemin ekonomi politikaları
  6 Kültürel alanda yapılan inkılaplar
  7 Atatürk dönemi kültür politikaları
  8 Ara Sınav
  9 Atatürk dönemi kültür politikaları
  10 Türk Ocakları ve Halkevleri
  11 Eğitim alanındaki gelişmeler ve eğitim politikası
  12 Harf inkılâbı ve Millet Mektepleri, Köy Enstitüleri
  13 Kültür ve eğitim alanındaki inkılâpların topluma yansımaları
  14 Sosyal alandaki değişmeler
  15 Sosyal alandaki değişmeler
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Yüksel Özgen
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -Atatürk?ün Söylev ve Demeçleri, 3 Cilt, Ankara, 1981. -Atatürk?ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, 4 Cilt, Ankara, 1964. -Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk. - Bayur Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, Ankara, 1991. - BerkesNiyasi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978. - Karpat Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967. - Lewıs Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, TTK, Ankara, 1984.
  Yardımcı Kitap Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2005. - ZürcherEric, J., Modernleşen Türkiye?nin Tarihi, İstanbul, 1999. - AhmadFeroz, Modern Türkiye?nin Oluşumu, İstanbul, 1995.
  Dersin Amacı Cumhuriyet dönemi(1923-1938) Türkiye?sinde siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme ve değişmeleri öğretmek.
  Dersin İçeriği Atatürk Döneminin genel özellikleri, Atatürk Döneminde Gerçekleştirilen İnkılâp Hareketleri Kültür ve eğitim alanındaki inkılâpların topluma yansımaları,Atatürk döneminde yapılan siyasal, kültürel ve ekonomik inkılapların sosyal sonuçları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 3
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 2
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. -
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 3
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster