ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Modern Osmanlı Bürokrasisi TAR319 GÜZ 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı Devleti bürokrasisinin klasik yapıdan modern sisteme geçiş sürecini kavrar,
  2-Tarihsel süreçte Osmanlıdaki modern bürokratik gelişmeyi öğrenir.
  3-Modernleşme evresinde Osmanlı kurumlarını tanır,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sivil Bürokrasi Hakimiyeti: Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokrasisinde Yapılan Reformlar
  2 Yönetici Sınıfın Gelişmesi ve Kalemiyenin ortaya çıkışı
  3 Reform öncesi Babıali ve memurları
  4 Sivil Bürokrasinin Kurulması (1789-1839)
  5 Sivil Bürokrasinin Kurulması (1789-1839)
  6 Sivil Bürokrasi Hakimiyeti: Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokrasisinde Yapılan Reformlar
  7 Sivil Bürokrasi Hakimiyeti: Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokrasisinde Yapılan Reformlar
  8 Ara Sınav
  9 Sivil Bürokrasi Hakimiyeti: Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokrasisinde Yapılan Reformlar
  10 Sivil Bürokrasi Hakimiyeti: Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokrasisinde Yapılan Reformlar
  11 II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Bürokrasisinde Reformlar
  12 II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Bürokrasisinde Reformlar
  13 II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Bürokrasisinde Gelişmeler
  14 II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Bürokrasisinde Gelişmeler
  15 II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Bürokrasisinde Gelişmeler
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Aydın Efe
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap AKYILDIZ Ali. Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, İstanbul, Eren Yayınları, 1993. FİNDLEY Carter V. Osmanlı Devleti?nde Bürokratik Reform, İstanbul, İz Yayıncılık, 1994. FİNDLEY Carter V. KalemiyedenMülkiyeye : Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi, Çev. Gül Çağlalı Güven, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1996.
  Dersin Amacı Osmanlıda modern bürokratik sistemin kuruluş ve gelişimini öğretmek
  Dersin İçeriği Yönetici Sınıfın Gelişmesi ve Kalemiyenin ortaya çıkışı, Reform öncesi Babıali ve memurları Sivil Bürokrasinin Kurulması (1789-1839), Sivil Bürokrasi Hakimiyeti: Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokrasisinde Yapılan Reformlar, II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Bürokrasisinde Reformlar, II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Bürokrasisinde Gelişmeler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 3
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 2
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster