ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Diplomasi Tarihi I TAR321 GÜZ 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı Devletinde tek taraflı ve mütekabiliyet esasına dayalı diplomatik faaliyetler hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Diplomasiyi belirleyen kurumları öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı, kapsamı
  2 Diplomasi Kelimesi Hakkında
  3 Osmanlı Diplomasisinin Yapısal Dönemleri
  4 Daimi Elçiliklerin Tesisine Kadar (1299-1793)
  5 1793?den 1815 Viyana Kongresine Kadar
  6 Osmanlı Diplomasinin Siyasal Dönemleri
  7 Kuruluştan 1453?e Kadar
  8 Ara Sınav
  9 1453?ten 1606 Zitvatorok Barışına Kadar
  10 1453?ten 1606 Zitvatorok Barışına Kadar
  11 Zitvatorok?tan Karlofça?ya (1606-1699)
  12 Karlofça?dan Küçük Kaynarca?ya (1699-1774)
  13 Küçük Kaynarca?dan Paris Antlaşması?na (1774-1856)
  14 Dış işleri görevlileri
  15 Dış işleri görevlileri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Türkan Polatcı Demirkol
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Savaş, Ali İbrahim,Osmanlı Diplomasisi, 3F Yayınevi, İstanbul 2007.
  Yardımcı Kitap Ahmet Resmi, Sefinetü?r-Rüesâ (Hadikatü?r-Rüesâ), İstanbul 1269. Hayreddin Nedim, Bir Elçinin Tarihçe-i Sefareti, İstanbul 1333. Driaut, E.,Selim-i Sâlis ve Napoleon, (Çev. Fuat Köprülü), İstanbul 1329. Karal, Enver Ziya,Halet Efendi?nin Paris Büyükelçiliği (1802-1806), İstanbul 1949. Karal, Enver Ziya,Selim III?ün Hatt-ı Hümâyûnları- Nizâm-ı Cedit (1789-1807), Ankara 1988. Koçu, Reşat Ekrem,Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlar, İstanbul 1934. Unat, Faik Reşit,Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Ankara 1992. Kuran, Ercüment,Avrupa?da Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin Siyasi Faaliyetleri (1793-1821), Ankara 1968. Yalçınkaya, Mehmed Alaeddin, ?XVIII. Yüzyıl: Islahat, Değişim ve Diplomasi Dönemi (1703-Türkler, c.XII, s.479-511. Gürsoy, Belkıs Altuniş, ?Sefaretnameler?, Türkler, c.XII, s.582-592. Carr, E. H. Tarih Nedir?, İstanbul, İletişim Yay, 1987.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı Osmanlı Devleti?nin dış işleriyle ilgili görevlilerinin tanınmasını, devletin diğer devletler nezdinde temsil edilmesinin hangi yollarla olduğunun öğrenilmesini, dışişlerinde görevlendirilecek personelin nasıl ve hangi kurumlarda yetiştirildiğinin kavranılmasını ve diğer devletlerle yaptığı antlaşmalar ile içeriklerinin bilinmesini sağlamaktır. Osmanlı klasik dönemi uygulamalarının bir yansıması olan bu bakış açısı, uygulama, yöntem ve kurumlarıyla bu derste ele alınacaktır.
  Dersin İçeriği Diplomasi Kelimesi Hakkında,Osmanlı Diplomasisinin Yapısal Dönemleri, Daimi Elçiliklerin Tesisine Kadar (1299-1793), 1793?den 1815 Viyana Kogresine Kadar, Osmanlı Diplomasinin Siyasal Dönemleri,Kuruluştan 1453?e Kadar, 1453?ten 1606 Zitvatorok Barışına Kadar Zitvatorok?tan Karlofça?ya (1606-1699),Karlofça?dan Küçük Kaynarca?ya (1699-1774) Küçük Kaynarca?dan Paris Antlaşması?na (1774-1856), Dış işleri görevlileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. -
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. -
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 1
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 2
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster