ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı`da Milliyetçilik Hareketleri TAR326 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yunan bağımsızlık hareketini öğrenir.
  2-Bulgar bağımsızlık hareketini kavrar.
  3-Sırp bağımsızlık hareketini değerlendirir.
  4-Arnavut bağımsızlık hareketi ilgili genel bilgiye sahip olup tartışma konularını açıklayıp yorum yapabilecektir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 I. ve II. Sırp isyanı
  3 Filiki eterya cemiyeti faaliyetleri
  4 Mora ayaklanması
  5 Yunan devletinin kurulması
  6 Balkan Milliyetçiliğin özellikleri
  7 Rusya?nın balkan milliyetçiliğine olan etkisi
  8 Ara Sınav
  9 İngiltere ve diğer Avrupa devletlerinin balkan milliyetçiliğine olan etkileri
  10 İngiltere ve diğer Avrupa devletlerinin balkan milliyetçiliğine olan etkileri
  11 Katolik Kilise?sinin balkan milliyetçiliğine olan etkisi
  12 Ortodoks Kilise?sinin balkan milliyetçiliğine olan etkisi
  13 Sırp ve Bulgar devletlerinin bağımsızlığı
  14 Arnavut bağımsızlık hareketi
  15 Arnavut bağımsızlık hareketi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ayşe Özkan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Karpat Kemal H., Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, İmge Kitabevi, İstanbul 2004.
  Yardımcı Kitap Jelavich Barbara, Balkan Tarihi XIX Yüzyıl, Küre Yayınları, İstanbul 2006.
  Dersin Amacı Balkanlarda milliyetçilik hareketleri ile ilgili konularda tartışma konularını öğretmek.
  Dersin İçeriği I. ve II. Sırp isyanı, Filiki eterya cemiyeti faaliyetleri, Mora ayaklanması,Yunan devletinin kurulması, Balkan Milliyetçiliğin özellikleri, Rusya?nın balkan milliyetçiliğine olan etkisi ,İngiltere ve diğer Avrupa devletlerinin balkan milliyetçiliğine olan etkileri, Katolik Kilise?sinin balkan milliyetçiliğine olan etkisi, Ortodoks Kilise?sinin balkan milliyetçiliğine olan etkisi, Sırp ve Bulgar devletlerinin bağımsızlığı, Arnavut bağımsızlık hareketi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster