ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Modernleşmesi TAR329 GÜZ 2+0 Fak./ Üni. BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı reformlarının temel mahiyetini kavrar.
  2-Lale Devrinden itibaren çeşitli alanlarda yapılan reformları bilir,
  3-Reformların Osmanlı toplumu üzerindeki etkilerini kavrar.
  4-Osmanlı reformlarının Türk modernleşmesindeki etkilerini tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 025250
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Reform Kavramı, Osmanlı Reformlarının Temel Nitelikleri
  2 Lale Devri Reformları ve Etkileri
  3 III. Mustafa, I. Abdülhamit ve I. Mahmut Dönemlerinde Yapılan Askeri Yenilikler
  4 III. Selim Dönemi Reformları: Nizam-ı Cedit ve Sonuçları
  5 II. Mahmut Dönemi Reformları
  6 Tanzimat Reformları
  7 Tanzimat Reformlarının Değerlendirilmesi
  8 Ara Sınav
  9 Tanzimat Reformlarının Değerlendirilmesi
  10 II. Abdülhamit Döneminde yapılan reformlar
  11 II. Abdülhamit Dönemi reformlarının Değerlendirilmesi
  12 II. Meşrutiyet Reformları
  13 II. Meşrutiyet Reformlarının Etkileri
  14 Türk Modernleşmesinde Osmanlı Reformlarının Rolü
  15 Türk Modernleşmesinde Osmanlı Reformlarının Rolü
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr Ayşe Özkan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap LEWİS, Bernard.Modern Türkiye`nin Doğuşu, çev., Metin Kıratlı, Ankara, 1991. SHAW, J. Stanford.Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye,I-II, çev., Mehmet Harmancı, İstanbul, 1983. BERKES, Niyazi.Türkiye`de Çağdaşlaşma, Ankara, 1973 ÜLKEN, Hilmi Ziya.Türkiye`de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1979. ERCÜMEND Kuran. Türk Çağdaşlaşması, Ankara, 1999.
  Dersin Amacı Osmanlı reformlarının temel dinamikleri ile bu reformların Osmanlı/Türk toplumu üzerindeki tesirlerini incelemek
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 3
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster