ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi TAR330 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-19. Yüzyılda Osmanlı Devleti?nde yaşanan siyasi gelişmeleri bilir.
  2-19. Yüzyılda Osmanlı ve Avrupa arasındaki ilişkileri tartışır.
  3-19. Yüzyılda Osmanlı ve Avrupa arasındaki fakları kavrar,
  4-19. Yüzyılda Osmanlı modernleşme çabalarını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 025250
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 19 yüzyılın başlarında Osmanlı imparatorluğu
  2 III. Selim döneminde gelişmeler
  3 Mehmet Ali Paşa ve Mısır`ın Fethedilişi
  4 mısır sorunu
  5 tanzimat dönemi I
  6 tanzimat dönemi II
  7 Londra kompakt ve boğaz sorunu
  8 Ara Sınav
  9 kırım savaşı ve paris barış konferansı
  10 kırım savaşı ve paris barış konferansı
  11 paris barış konferansından sonra Osmanlı imparatorluğu
  12 Osmanlı rusya savaşı 1877-1878
  13 20. yüzyıldan sonra Osmanlı imparatorluğu
  14 19. yüzyılda dünya sömürgeciliği faaliyeti
  15 19. yüzyılda dünya sömürgeciliği faaliyeti
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Mehmet Beşirli
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap ARMAOĞLU, Fahir. 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Alkım Kitabevi, İstanbul, 2010. KARAL, Enver Ziya. Osmanlı Tarihi, V-IX, T.T.K. Basımevi, Ankara, 2011. ORTAYLI, İlber. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Kitabevi, İstanbul, 2006. SHAW, Standford J. Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, çev. Mehmet Harmancı, I-II, E yayınları, İstanbul, 2004. UÇAROL, Rıfat. Siyasi Tarih, Der Yayınları, İstanbul, 2010. QUATAERT, Donalt. Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, çev. Ayşe Berktay, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009.
  Dersin Amacı 19. yüzyıl Osmanlı tarihini siyasi sosyal ve ekonomik açıdan değerlendirmektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 3
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster