ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarihte Kadın TAR332 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kadın Tarihi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur
  2-Tarih boyunca kadının toplum hayatındaki rolünü yorumlar,
  3-Kadın Hakları kavramının gelişimini kavrar,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler04520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje4011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 022550
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kadın Tarihinin Tanımı ve Kapsamı
  2 Tarihsel Aktör Olarak Kadınlar
  3 İlkçağ Medeniyetlerinde Kadın
  4 Eski Türklerde Kadın
  5 Kutsal Dinlerde Kadın
  6 Ortaçağ Batı Dünyasında Kadın
  7 Ortaçağ Türk-İslam Dünyasında Kadın
  8 Ara Sınav
  9 Ortaçağ Türk-İslam Dünyasında Kadın
  10 Rönesans ve Reform Çağında Kadın
  11 Osmanlı?da Kadın
  12 Edebiyat ve Sanatta Kadın
  13 Devrimler ve Aydınlanma Çağında Kadın
  14 Feminizm ve Kadın Hakları
  15 Modernite ve kadın
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Saime Durmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap 1) BockGisela, Avrupa Tarihinde Kadınlar,(Çev. Zehra Aksu Yılmazer),Literatür Yay., İstanbul 2004. 2)ÇetinAltan (Ed.), Ortaçağda Kadın, Ankara 2011. 3)ÇimenAli, Tarihi Değiştiren Kadınlar, Timaş Yayınları, İstanbul 2009. 4)Duby Georges ve Perrot Michelle (Ed.), Kadınların Tarihi, 5 Cilt, İş Bankası Yay., İstanbul 2005. 5) Duby Georges, Şövalye, Kadın ve Rahip: Feodal Fransa?da Evlilik, İstanbul 1991. 6)Hill Barbara, Bizans İmparatorluk Kadınları, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2003. 7)SerebryakovaGalina, Fransız Devriminde Kadınlar, İstanbul 1998. 8)Üçok Bahriye, İslam Devletlerinde Kadın Hükümdarlar, TTK Basımevi, Ankara 1965. İlgili diğer kitap ve makaleler.
  Dersin Amacı Antikiteden günümüze kadar geçen tarihi süreçte kadınların toplumsal hayattaki konumlarını tartışarak,.tarihsel aktör olarak rollerini ortaya koymak.
  Dersin İçeriği Kadın Tarihinin Tanımı ve Kapsamı, Kadınların Tarihini Yazmak,Tarihsel Aktör Olarak Kadınlar, İlkçağ Medeniyetlerinde Kadın, Eski Türklerde Kadın, Kutsal Dinlerde Kadın, Ortaçağ Batı Dünyasında Kadın, Ortaçağ Türk-İslam Dünyasında Kadın, Rönesans ve Reform Çağında Kadın, Osmanlı?da Kadın, Devrimler ve Aydınlanma Çağında Kadın, Feminizm ve Kadın Hakları, Modernite ve Kadın
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 3
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster