ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Arşiv Vesikaları I TAR409 GÜZ 2+0 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı dönemine ait belge bulunduran diğer resmi ve özel kurum arşivleri hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Aklâm-ı site (altı çeşit yazı) ile Osmanlılar tarafından kullanılan diğer yazı çeşitleri divanî, divanî kırması, rika, talik, siyakat, vs. tanır ve şekil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Padişahların bizzat yazdığı belgeler veya onlar adına yazılan belgeler ve çeşitleri hakkında bilgi edinir.
  4-Fermanlar ve berat örneklerini okur.
  5-Hatt-ı Hümayunlar ve hatt-ı hümayun örneklerini okur.
  6-Okumuş olduğu Osmanlıca belgeleri değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş ve İşleyiş Metotlarının Anlatılması
  2 Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı dönemine ait belge bulunduran diğer resmi ve özel kurum arşivleri hakkında bilgi verilmesi
  3 Yazı Malzemeleri, kâğıt, kalem, kalemtıraş, mürekkep ve diğer yazı malzemeleri hakkında bilgi verilmesi
  4 Aklâm-ı site (altı çeşit yazı) ile Osmanlılar tarafından kullanılan diğer yazı çeşitleri divanî, divanî kırması, rika, talik, siyakat, vs. tanıtılması ve şekil özellikleri hakkında bilgi verilmesi
  5 Padişahların bizzat yazdığı belgeler veya onlar adına yazılan belgeler ve çeşitleri hakkında bilgi verilmesi
  6 Fermanlar ve ferman örneklerinin okutulması
  7 Beratlar ve berat örneklerinin okutulması
  8 Ara Sınav
  9 Hatt-ı Hümayunlar ve hatt-ı hümayun örneklerinin okutulması
  10 Hatt-ı Hümayunlar ve hatt-ı hümayun örneklerinin okutulması
  11 İrade-i Seniyye ve irade-i seniyye örneklerinin okutulması
  12 Name-i Hümayun örneklerinin okutulması
  13 Ahidnâme-i Hümayun ve Muahede örneklerinin okutulması
  14 Sebeb-i Tahrir Hükmü örneklerinin okutulması
  15 Sebeb-i Tahrir Hükmü örneklerinin okutulması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Saim YÖRÜK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Orhan Sakin, Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma Kılavuzu, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2017.
  Yardımcı Kitap Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), TTK, 2018.
  Dersin Amacı Osmanlı Devleti tarihi boyunca kullanılan yazı çeşitleri ve bu yazı çeşitleriyle yazılmış olan resmi ve özel belgelerin öğrenciler tarafından rahatlıkla okunarak anlaşılmasının sağlanmak. Her türlü yazı çeşidi ile yazılmış belge örneklerinin okutulması ve böylece öğrencilerin yazılı belgeleri tarih araştırmalarında rahatça kullanabilmelerini sağlamak.
  Dersin İçeriği Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı dönemine ait belge bulunduran diğer resmi ve özel kurum arşivleri hakkında bilgi verilmesi, Aklâm-ı site (altı çeşit yazı) ile Osmanlılar tarafından kullanılan diğer yazı çeşitleri divanî, divanî kırması, rik`a, ta`lik, siyakat, vs. tanıtılması ve şekil özellikleri hakkında bilgi verilmesi, Padişahların bizzat yazdığı belgeler veya onlar adına yazılan belgeler ve çeşitleri hakkında bilgi verilmesi, Fermanlar ve ferman örneklerinin okutulması, Beratlar ve berat örneklerinin okutulması, Hatt-ı Hümayunlar ve Hatt-ı hümayun örneklerinin okutulması hakkındadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 3
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. 3
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. 2
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 1
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 2
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 2
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 4
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster