ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Arşiv Vesikaları II TAR410 BAHAR 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Buyuruldular ve buyuruldu örneklerini okur ve değerlendirir.
  2-Telhisler ve telhis örneklerini okur ve değerlendirir.
  3-Takrirler ve takrir örneklerini okur ve değerlendirir.
  4-Arzlar ve arz örneklerini okur ve değerlendirir.
  5-İftâ ve kaza organlarınca düzenlenen belgeler, ilâmlar ve ilâm örneklerini okur ve değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş ve İşleyiş Metotlarının Anlatılması
  2 Buyuruldular ve buyuruldu örneklerinin okutulması
  3 Telhisler ve telhis örneklerinin okutulması
  4 Takrirler ve takrir örneklerinin okutulması
  5 Arzlar ve arz örneklerinin okutulması
  6 İftâ ve kaza organlarınca düzenlenen belgeler
  7 İlâmlar ve örneklerinin okutulması
  8 Ara Sınav
  9 İlâmlar ve örneklerinin okutulması
  10 Hüccetler ve hüccet örneklerinin okutulması
  11 Vakfiyeler ve vakfiye örneklerinin okutulması
  12 Merkez ve taşra arasında yapılan yazışmalarda kullanılan belge türleri, yani mektûb, tahrirat, şukka, telgraf vb. belge örneklerinin okutulması
  13 Merkezdeki daireler arasında yapılan yazışmalar, tezkere, kaime, temessük, sened, ilmühaber vb. belge örneklerinin okutulması
  14 Dilekçe ve rapor mahiyetindeki belgeler, arzuhal, mahzar, ariza, mazbata, lâyiha vb.
  15 Dilekçe ve rapor mahiyetindeki belgeler, arzuhal, mahzar, ariza, mazbata, lâyiha vb.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Saim YÖRÜK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Recep Karacakaya-İsmail Yücedağ, Osmanlı Arşiv Vesikaları, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2015.
  Yardımcı Kitap Said Öztürk, Osmanlı Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı ve Tarihi Gelişimi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı,
  Dersin Amacı Osmanlı Devleti tarihi boyunca kullanılan yazı çeşitleri ve bu yazı çeşitleriyle yazılmış olan resmi ve özel belgelerin öğrenciler tarafından rahatlıkla okunarak anlaşılmasının sağlanması. Her türlü yazı çeşidi ile yazılmış belge örneklerinin okutulması ve böylece öğrencilerin yazılı belgeleri tarih araştırmalarında rahatça kullanabilmelerini sağlamak.
  Dersin İçeriği Buyuruldular ve buyuruldu örneklerinin okutulması, Telhisler ve telhis örneklerinin okutulması, Takrirler ve takrir örneklerinin okutulması, Arzlar ve arz örneklerinin okutulması İftâ ve kaza organlarınca düzenlenen belgeler, İlâmlar ve ilâm örneklerinin okutulması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 3
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 2
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. 1
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. 2
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 3
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster