ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Döneminde Balkanlar TAR415 GÜZ 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı nın Balkanlarda nasıl yerleştiğini öğrenir
  2-Osmanlı dönemi esnasında Siyasal alandaki modernleşmeyi değerlendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 022550
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 Meşrutiyet düşüncesi Genç Osmanlılar, Jön Türkler
  3 Yunan bağımsızlık faaliyetleri
  4 Sırp bağımsızlık faaliyetleri
  5 Bulgar bağımsızlık faaliyetleri
  6 Makedonya meselesi veya Şark buhranı
  7 Arnavut bağımsızlık faaliyetleri
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı Devleti’nin Bölge Siyaseti
  10 Osmanlı Devleti’nin Bölge Siyaseti
  11 Eğitim alanında gelişmeler
  12 Ulaşım alanında faaliyetler
  13 93 Harbi
  14 Osmanlı-Yunan Harbi
  15 Osmanlı-Yunan Harbi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ayşe Özkan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Jelavich Barbara, Balkan Tarihi XIX Yüzyıl, Küre Yayınları, İstanbul 2006
  Yardımcı Kitap Karpat Kemal H.,Balkanlarad Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, İmge Kitabevi
  Dersin Amacı Osmanlı Döneminde Balkanlarda cereyan eden siyasal, sosyal, kültürel hukuk ve ekonomik vs. gibi konularda ilgili tartışma konularını öğretmek.
  Dersin İçeriği Meşrutiyet düşüncesi Genç Osmanlılar, Jön Türkler, Yunan bağımsızlık faaliyetleri ,Sırp bağımsızlık faaliyetleri, Bulgar bağımsızlık faaliyetleri, Makedonya meselesi veya Şark buhranı, Arnavut bağımsızlık faaliyetleri, Eğitim alanında gelişmeler, Ulaşım alanında faaliyetler ,93 Harbi, Osmanlı-Yunan Harbi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster