ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarihi Süreçte Türkler ve Ermeniler TAR424 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-bu dersin sonunda, öğrenci Türk-Ermeni ilişkilerinin tarihsel sürecini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 022550
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ermenistan ve Ermeniler
  2 Türk Ermeni İlişkilerinin Başlaması
  3 Batı Emperyalizminin Ermenileri Türkiye Aleyhine kışkırtmaları
  4 Osmanlı Devletinin çöküş yıllarında Ermeniler
  5 Ermeni terörünün başlaması
  6 Birinci Dünya savaşında Ermeni sorunu ve Tehcir
  7 Savaş sonrası Ermenilerin Kafkasya’daki faaliyetleri
  8 Ara Sınav
  9 Mondros Mütarekesi ve Ermeni Meselesinden dolayı Türk yöneticilerin yargılanması
  10 Mondros Mütarekesi ve Ermeni Meselesinden dolayı Türk yöneticilerin yargılanması
  11 Mütareke döneminde Ermeniler ve Güney illerimiz
  12 TBMM Hükümeti ve Ermeni meselesi
  13 Lozanda Ermeni Sorunu
  14 Ermeni terörünün yeniden canlanması
  15 Ermeni terörünün yeniden canlanması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. yüksel Özgen
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı tarih boyunca türk-ermeni ilişkilerinin seyrini, yaşananlar, çıkarılacak dersleri öğretmek.
  Dersin İçeriği Türk-ermeni ilişkilerinin başlaması, terör, tehcir, milli mücadele döneminde Türk-ermeni ilişkileri, lozan, ermeni terörünün canlanması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster