ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarihin Popüler Yüzü TAR425 GÜZ-BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu ders sonucunda öğrenci; Genel olarak tarih yazıcılığı üzerine bilgi edinir, tarihi bilginin ifade edildiği farklı ürünler üzerinde durur, bunlar vasıtayla tarihin halk üzerindeki etkisi ve halkın tarihle olan ilişkisinin öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 025250
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, kaynaklar
  2 Kavramlar (Tarih, popüler tarih, tarih yazıcılığı)
  3 Osmanlı popüler tarihçiliği ve ürünleri ( Modernleşme öncesi)
  4 Osmanlı popüler tarihçiliği ve ürünleri (Modernleşme dönemi)
  5 Popüler tarih yayıncılığı
  6 Tarihin popülerleşmesi ve süreli yayınlar
  7 Gazetelerde ve dergilerde tarih
  8 Ara Sınav
  9 Gazetelerde ve dergilerde tarih
  10 Popüler tarih dergileri 1943 sonrası
  11 Tarih ve Edebiyat
  12 Tarihî Romanlar (Çizgi roman dahil)
  13 Tarih ve Tiyatro
  14 Tarih ve Sinema
  15 Tarih ve tv, internet, kolleksiyonculuk, müzecilik vb.
  Ön Koşul None
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ahmet Özcan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bu konuda alanın belirsizliği ve genişliğinden dolayı belirli bir kitap kullanılma imkânı yoktur. Ayrıca belirli bir kitap üzerinde durulması ilgili bilim dalı üzerinde lisans seviyesinde öğretim açısından tarafımızca yanlış bir uygulama olarak görülmektedir. Elbette genel bilgiyi vermesi bakımından bazı eserler şarttır. Bütün bu konuları genel olarak ele alması bakımından Özcan, Ahmet, Türkiye?de Popüler Tarihçilik, Türk Tarih Kurumu, 2011.
  Yardımcı Kitap Geçmişten bugüne yayımlanmış popüler tarih dergileri, popüler tarih kitapları, tarihi romanlar
  Dersin Amacı Akademik tarihçiliğin dışında farklı bir tarihçilik alanı olduğu ve popüler tarihçilik olarak adlandırdığımız bu alanın akademik tarihçiliğe olumlu ve olumsuz yönden etkilerinin teorik ve pratik olarak öğrenilmesi.
  Dersin İçeriği Osmanlı popüler tarihçiliği ve ürünleri ( Modernleşme öncesi), Popüler tarih yayıncılığı, Tarihin popülerleşmesi ve süreli yayınlar,Gazetelerde ve dergilerde tarih, Popüler tarih dergileri 1943 sonrası,Tarih ve Edebiyat ,Tarihî Romanlar (Çizgi roman dahil) ,Tarih ve Tiyatro, Tarih ve Sinema, Tarih ve tv, internet, kolleksiyonculuk, müzecilik vb.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster