ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Haçlı Seferleri Tarihi TAR335 GÜZ 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Haçlı Seferlerinin siyasi, sosyal, dini ve kültürel nedenlerini tanımlar
  2-Haçlı Seferlerinin sosyo-ekonomik, dini ve kültürel açıdan önemli sonuçlarını kavrar.
  3-Haçlı Seferlerinin dünya tarihindeki yeri ve önemini öğrenir.
  4-Tarihsel olay olarak Haçlı Seferlerine dair Türk, İslam ve Batı`nın bakış açısının farklılıklarını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (109)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4911515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Haçlı Kaynakları ve Araştırmalar
  2 Haçlı Seferleri Nedir?
  3 Haçlı Seferlerinin Nedenleri
  4 Haçlılar Kimlerdi?
  5 Haçlılar Çağında Yakındoğu
  6 Haçlılar Çağında Avrupa
  7 I. ve II. Haçlı Seferleri
  8 Ara Sınav
  9 I. ve II. Haçlı Seferleri
  10 III. ve IV. Haçlı Seferleri
  11 Haçlı Seferlerinin Sonuçları
  12 Haçlı Devletleri
  13 Haçlı Devletleri
  14 Haçlılar ve Türkler
  15 Haçlılar ve Doğu Hristiyanlığı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Saime Durmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap ) Demirkent Işın, IoannesKınnamos`unHistoria?sı, TTK, Ankara 2001 2) Er İbrahim Halil, Cennet Doğuda Bir Yerdedir, Elips Yay., Ankara 2006. 3)Holt . P. M.,Haçlı Devletleri ve Komşuları, Kitap Yayınevi, İstanbul 2007 4)Holt . P. M.,Haçlılar Çağı, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1999. 5)KomnenaAnna, Alexiad, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1996.
  Dersin Amacı Dersin temel amacı Haçlı Seferleri hakkında öğrencileri genel bilgilendirmek ve I. Haçlı Seferi sonunda kurulan Urfa, Antakya, Kudüs ve Trablus Kontluklarının kuruluşu ve Haçlı Seferleri ile Türklerin ilişkisini kavratmak.
  Dersin İçeriği Haçlı Kaynakları ve Araştırmalar, Haçlı Seferleri Nedir?, Haçlı Seferlerinin Nedenleri, Haçlılar Kimlerdi?, Haçlılar Çağında Yakındoğu, Haçlılar Çağında Avrupa, I. ve II. Haçlı Seferleri, III. ve IV. Haçlı Seferleri, Haçlı Seferlerinin Sonuçları, Haçlı Devletleri, Haçlılar ve Türkler, Haçlılar ve Doğu Hrıstiyanlığı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 2
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 2
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 1
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 2
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster