ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yerel Tarih Araştırmaları II TAR336 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yerel tarihin, tanımı, önemi, faydaları ve genel tarih araştırmalarındaki yerini öğrenir
  2-Yerel tarih konusunda bir araştırma yapar.
  3-Yerel tarihin farklı alanlarla olan ilişkisini keşfeder
  4-Yerel verileri akademik yayına dönüştürür.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yerel tarihi kaynaklara ulaşma ve kaynakları değerlendirme
  2 Araştırmada saha, konu ve amaç belirleme
  3 Yerel tarih araştırmalarında teçhizat ve gerekli donanım kullanımı
  4 Araştırma verilerini toplama, depolama ve çözümleme yöntemleri
  5 Sözlü tarih çalışması gerçekleştirerek verilerini değerlendirme
  6 Yerel Tarih ve Bölgesel kalkınma ilişkisi
  7 Yerel Tarih ve Bölgesel kalkınma ilişkisi
  8 Ara Sınav
  9 Gerçekleştirilmiş Yerel tarih projelerinin değerlendirilmesi
  10 Yerel tarih araştırma projesi hazırlama
  11 Yerel tarih araştırmalarında metodoloji
  12 Yerel tarih araştırmalarında amatör heyecan
  13 Yerel tarih ve turizm ilişkisi
  14 Küreselleşme ve Yerel tarih ilişkisi
  15 Yerel Tarih Araştırmaları ve Çankırı
  Ön Koşul Yerel Tarih Araştırmaları I
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Mehmet Beşirli
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yerel tarih ile ilgili her türlü yayın ve kaynak kullanılabilir
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yerel tarih araştırması yapabilecek ve bulunduğu bölgenin tarihini araştırarak elde ettiği verileri bilimsel olarak paylaşabilen araştırmacılar yetiştirebilmek için gerekli olan teorik ve pratik alt yapı sağlamak
  Dersin İçeriği Yerel tarih araştırmalarının anlamı, mahiyeti ve önemi,Yerel tarih araştırmalarının faydaları Yerel tarih araştırmalarında metot, Yerel tarih araştırmalarının sorunları,Türkiye?de ve Avrupa?da yerel tarih araştırmaları: Bir karşılaştırma,Yerel tarihin kaynakları,Yerel tarihte saha araştırması, Yerel tarih kaynakların tenkidi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 2
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster