ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarih Öğretim Yöntemleri TAR426 BAHAR 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarih öğretiminde etkinlik hazırlar
  2-Sınıf içi etkinliklerde kullanıma yönelik materyal tasarlar
  3-Sözlü Tarih, yerel tarih araştırmalarına dayalı ders işler
  4-Tarih öğretimine ait yöntem ve teknikleri pratik olarak kullanır
  5-Tarih öğretimine giriş dersinde erilmiş olan teorik bilgileri sınıf ortamında uygular
  6-Tarih öğretiminde kavram bilgisi, zaman ve mekanı algılayabilme becerilerini gerçekleştirir
  7-Tarih öğretiminde tarihsel dil kullanabilme becerisini gerçekleştirir
  8-tarih öğretiminde ölçme ve değerlendirme becerisini gerçekleştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 022550
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin hedef, içerik, öğretim şekli, değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması
  2 Tarih öğretiminde zamanı ve mekânı algılama becerisi
  3 Kavramlara dayalı tarih öğretimi
  4 Tarih öğretiminde problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri
  5 Tarih öğretiminde yöntem ve teknikler (Örnek olay, benzetişim, düz anlatım
  6 Grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar)
  7 Grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar)
  8 Ara Sınav
  9 Okul dışı tarih öğretimi
  10 Sözlü tarih
  11 Yerel ve aile tarihi
  12 Bilgisayar ve tarih öğretimi
  13 Tarihsel Dil Kullanımı
  14 Tarihsel roman ve hikâyelerle tarih öğretimi
  15 Tarih öğretiminde ölçme ve değerlendirme
  Ön Koşul Tarih Öğretimine Giriş
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ahmet Özcan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mustafa Safran, Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler, Ankara 2006 Mustafa Safran, Tarih Nasıl Öğretilir, Ankara 2010
  Yardımcı Kitap 1. Baymur, F., Tarih Öğretimi, İnkılap Yay., İstanbul, 1949. 2. Dilek, D., Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünme Gelişimi, 3. Türkiye?de Tarih Eğitimi, Felsefe Kurumu Semirnerleri, 1977. 4. İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Ö.E.P., 5. Kısakürek, M.A ve Paykoç, F., Sosyal Bilgiler Öğretimi, 6. Köstüklü, N., Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, 7. Levent, T., Eğitimde Drama: Genel Yaklaşımlar, Seminer Notları. 8. Moffatt, M., Sosyal Bilgiler Öğreitmi, 9. Nichol, J., Tarih Öğretimi, (çev. M. Safran), 10. Oğuzkan, A. F., Öğretmenliğin Üç Yönü, 11. Orta Öğretim Kurumlarında Sosyal Bilimler Öğretimi ve Sorunları, 12. Özbaran, S., Tarih ve Öğretimi, 13. Özbaran, S., Tarih, Tarihçi ve Toplum, 14. Özçelik, A. DE., Test Hazırlama Kılavuzu. 15. Paykoç, F., Tarih Öğretimi, 16. Sosyal Bilimler Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Ö.E.P., 17. Tarih Eğitim Ve Tarihte "Öteki" Sorunu, Yurt Yay., İstanbul, 1998. 18. Thompson, P., Geçmişin Sesi: Sözlü tarih, (çev. Ş. Layıkel), 19. Sosyal Bilimler Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Ö.E.P., 20. Tarih Eğitim Ve Tarihte "Öteki" Sorunu, Yurt Yay., İstanbul, 1998. 21. 20.Yüzyıl Avrupa Tarihi Nasıl Öğretilmeli, Tarih Vakfı Yay., 22. Türkiye?de Tarih Eğitimi ve Ders Kitapları: Buca Sempozyumu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995. 23. Ata, B. (2008). Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Eğitiminde Analoji Anlayışları. Mustafa Safran, Dursun Dilek (Ed.) 21. Yüzyılda kimlik, vatandaşlık ve tarih eğitimi içinde (s.302-315). İstanbul. Yeni İnsan Yayınları. 24.Bernbaum, G. (1972). Language and history teaching: Handbook for history teachers. London: University of London Institute of Education Press. 25. Coffin, C. (2006). Historical discourse. London: University of London Institute of Education Press. 26.Husbands, C. (1996). Understanding the past: Language and change: What is history teaching?. USA: Routledge Press 27.Metin, E. (2011). Tarih Eğitimi ve Dil: Tarihçilerin, Tarih Ders Kitabı Yazarlarının tarih Öğretmenlerinin ve Öğrencilerin Tarihsel Dil Kullanımı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum 28.Öztürk, İ. H. (2011). Tarih öğretiminde anakronizm sorunu: Sosyal bilgiler ve tarih ders kitaplarındaki kurgusal metinler üzerine bir inceleme. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 2(1), 37-58. 29.Schleppegrell, M. J., Achugar, M., and Oteiza, T. (2004). The grammar of history: Enhancing content-based instruction through a functional focus on language. TESOL Quarterly, 38(1) Spring. 30.Schleppegrell, M. and Achugar, M. (2003). Learning language and learning history: A functional linguistic approach. Tesol Journal, 12(2) Summer.
  Dersin Amacı Genelde Sosyal Bilimler, özelde tarih öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili bilgilerin verilmesi Alanında iyi bir öğretmen olma yollarının sunulması ve uygulamalarının yapılması
  Dersin İçeriği Tarihin nasıl öğretileceğinin kavranması, İyi bir tarih öğretmeni olmanın öneminin kavranması Etkili bir tarih öğretmeni olabilmeyi sağlayacak yöntem ve davranışları kavranması Yapılan çalışmalar ve verilen ödevlerle teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster