ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarihsel Kuramlar II TAR428 BAHAR 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarihsel kuramlar hakkında temel bilgiler edinir
  2-Farklı tarih modelleri hakkında arasındaki farklılıkları kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 022550
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Eski Yunan?da Tarih Felsefesi
  2 Eskatoloji ve Tarih
  3 Hırıstiyanlık ve Tarih Felsefesi
  4 Aydınlanma ve tarih felsefesi
  5 İdealizmde Tarih Felsefesi
  6 Hegel
  7 Romantizm ve Tarih felsefesi
  8 Ara Sınav
  9 Romantizm ve Tarih felsefesi
  10 Vico, Herder
  11 Oswald Spengler ve Toynbee
  12 Tarihi Materyalizm
  13 Modernizm ve Postmodernizm kavramları I
  14 Modernizm ve Postmodernizm kavramları II
  15 Modernizm ve Postmodernizm kavramları II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Onay
  Kaynaklar Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, İstanbul 1994, Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, İstanbul 1969
  Yardımcı Kitap Kubilay Aysevener-E.Müge Barutcan, Tarih Felsefesi, İstanbul 2003; İbn Haldun, Mukaddime, trc. Zakir Kadiri Ugan, Samuel P. Huntington; Medeniyetler Çatışması, der. Murat Yılmaz, Ankara, 2005; March Bloch, Tarihin Savunusu Ya Da Tarihçilik Mesleği, Ankara 1985; Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?, İstanbul 2003; Rıchard J. Evans, Tarihin Savunusu, Ankara 1999; John Tosh, Tarihin Peşinde, İstanbul 1997; Leon E. Halkın, Tarih Tenkidinin Unsurları, trc. Bahaeddin Yediyıldız, Ankara 1989; R.G. Collingwood, Tarih Tasarımı, trc. Kurtuluş Dinçer, İstanbul 1990; Josef Horovitz, Tarihçiliğin Doğuşu, trc. Ramazan Altınay-Ramazan Özmen, Ankara 2002; Peter Burke, Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, trc. Mehmet Küçük, Ankara 2002; Sabri Hizmetli, İslam Tarihçiliği Üzerine, Ankara 1991; Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul 1991; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coðrafya Yazıcılığı, İstanbul 1998.
  Dersin Amacı Tarihsel kuramlar hakkında temel bilgiler vermek
  Dersin İçeriği Modernizm ve Postmodernizm kavramları I Tarihi Materyalizm Romantizm ve Tarih felsefesi İdealizmde Tarih Felsefesi Aydınlanma ve tarih felsefesi Hırıstiyanlık ve Tarih Felsefesi Eski Yunan?da Tarih Felsefesi Eskatoloji ve Tarih
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. -
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 3
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster