ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Eski Doğu Akdeniz ve Mısır Tarihi TAR238 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Doğu Akdeniz ve Mısır dünyasının temel özelliklerini öğrenir.
  2-Kültürel değişimlerin özelliklerini kavrar
  3-Tarihin farklı alanları ile mukayese yapma yetisi kazanır.
  4-Akdeniz ve Mısır dünyası tarihinin dünya tarihi açısından önemini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler20000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Eskiçağ`da Doğu Akdeniz
  2 Mezopotamya ve Doğu Akdeniz
  3 Doğu Akdeniz Tarihöncesi
  4 Ebla, Ugarit (Ras Şamra) v.b.
  5 İbraniler
  6 Aramiler
  7 Fenikeliler
  8 Ara Sınav
  9 Fenikeliler
  10 Mısır?ın Coğrafi Konumu ve Siyasi Dönemleri
  11 Mısır, Suriye, Anadolu ve bölgesel etkileşim
  12 Mısır Prehistoryası
  13 Mısır?ın Tarihi Kaynakları
  14 Klasik Kaynaklar
  15 Hiyeroglif Kaynaklar v.b.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Ahmet Gözlü
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Hornung, Erik, Mısır Tarihi, İstanbul, 2004. Hornung, E., History of Ancient Egypt. An Introduction, 1999. Desplancques, S. , Antik Mısır, Ankara, 2006.
  Yardımcı Kitap B. Iplikcioğlu, Eski Batı Tarihinin Kaynakları, Ankara 1998
  Dersin Amacı Eskiçağ`da Doğu Akdeniz ve Mısır dünyasında meydana gelen siyasi, kültürel ve ekonomik değişimleri irdelemek, öğrenmek
  Dersin İçeriği Kültürel değişimlerin özelliklerini kavrar Tarihin farklı alanları ile mukayese yapma yetisi kazanır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 4
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 4
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster