ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Basın ve Yayın Tarihi TAR411 GÜZ 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gutenberg matbaası ve etkilerini anlar
  2-Müteferrika Matbaası ve etkilerini kavrar
  3-Osmanlı Devletinde matbaaları değerlendirir
  4-Osmanlı?dan Cumhuriyet?e kitap, gazete, dergi yayıncılığı, bunun toplumsal değişmeyle ilişkisi analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10770
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 Dünya Basın ve Yayıncılık hakkında genel bilgi
  3 Avrupa ve Matbaanın etkileri
  4 Osmanlı Devletinde Matbaa
  5 Osmanlı?dan Cumhuriyet?e kitap yayıncılığı
  6 Osmanlı?dan Cumhuriyet?e kitap yayıncılığı
  7 Osmanlı?dan Cumhuriyet?e gazete ve dergi yayıncılığı
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı?dan Cumhuriyet?e gazete ve dergi yayıncılığı
  10 Osmanlı?dan Cumhuriyet?e gazete ve dergi yayıncılığı
  11 Basın ve yayıncılığın toplumsal gelişmeyle ilişkisi
  12 Okuryazarlık
  13 Okuryazarlık
  14 Basın yasakları
  15 Basın yasakları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ahmet Özcan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kut, Turgut, Yazmadan Basmaya: Müteferrika, Mühendishane, Üsküdar, , Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. İskit, Servet, Türkiye?de Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Osmanlı Devletinde resmi matbaanın kuruluşundan Harf devrimine kadar olan süreçteki basın ve yayın hareketlerinin öğrenilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 1
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster